"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Permanenta identifikatorer för publikationer

En publikations permanenta identifikator (PID) är en garanti för att publikationen både går att återfinna och att särskilja från andra liknande publikationer. Det finns flera varianter av permanenta identifikatorer och en publikation kan ha flera sorters PID.

Digital object identifier (DOI)

En digital object identifier (DOI) är en unik permanent identifikator som tilldelas en publikation för att göra den möjlig att hitta på lång sikt. En DOI resulterar i en bestående länk till publikationen, oavsett om den byter webbadress eller lagringsplats. DOI administreras av International DOI Foundation (IDF). 

Många vetenskapliga förlag tilldelar sina artiklar ett DOI som i regel anges där sammanfattningen av artikeln (abstract) finns, eller i artikelns sidhuvud eller sidfot. DOI kan användas för att referera till publikationer, till exempel i en källförteckning. DOI är dessutom mycket användbart för att korsreferera data när man gör publikationsanalyser.

När DOI finns knutet till en publikation ska det alltid anges vid registrering i universitetets publikationsdatabas DiVA.

DOI (International DOI Foundation)

Uniform resource name (URN)

Uniform resource name (URN) är, precis som DOI, en permanent identifikator som tilldelas digitala resurser för att försäkra sig om att resursen går att återfinna oavsett var den för tillfället är lokaliserad och lagrad.

Alla publikationer som registreras i DiVA tilldelas automatiskt ett URN:NBN. URN:NBN är den nationella varianten av URN, där NBN står för National Bibliography Number.

URN är utvecklat inom ramen för the Internet Engineering Task Force (IETF), som även står bakom internetstandarder som HTTP och HTTPS.

URN och URN:NBN (Kungliga biblioteket)

Internet Engineering Task Force (IETF)

International standard book number (ISBN)

International standard book number (ISBN) används som unikt id för monografier, det vill säga böcker, rapporter, avhandlingar och andra publikationer av monografisk karaktär. Även antologier har ISBN.

ISBN används för att skilja olika monografiska publikationer åt, även om de skulle ha samma titel. Omarbetade versioner och olika utgåvor av en och samma monografi har också egna ISBN. När en publikation har ett ISBN ska det alltid anges vid registrering i universitetets publiceringsdatabas Diva.

Läs mer om ISBN på Kungliga bibliotekets hemsida och hos International ISBN Agency:

ISBN (Kungliga biblioteket)

What is an ISBN? (International ISBN Agency)

ISBN för publikationer utgivna vid Umeå universitet

Om du ska publicera en monografi eller en del i en skriftserie där Umeå universitet är utgivare så beställer du ISBN genom biblioteket. Det kan till exempel röra sig om en avhandling, en del i en rapportserie eller en antologi. Detta gäller även om publikationen endast ska publiceras online. Om publikationen ges ut i flera olika format, till exempel både tryckt och digitalt, ska varje format av publikationen ha ett eget ISBN.

Beställ ISBN

Monografi

Skrift som avhandlar ett enda enhetligt ämne [eller] specifikt en enda person. Ibland med tonvikt på utgivningssättet, särskilt för att framhäva att en skrift utges separat.

Antologi

Bok med kortare, fri­stående texter av skilda författare.

Källa: Svensk ordbok : utgiven av Svenska Akademien. 2009.

International standard serial number (ISSN)

International standard serial number (ISSN) används för att identifiera skriftserier. Till skriftserier hör exempelvis rapportserier och tidskriftsutgivning. En del i en serie kan ha både ISSN och ISBN om det är en monografi.

ISSN och löpnummer i serien administreras av utgivaren, inte av biblioteket. Om din publikation ska ingå i en serie kan den fakultet eller institution som ger ut serien ge dig mer information om vilket ISSN och löpnummer som ska anges i publikationen samt hur det ska göras. 

När en publikation har en ISSN ska det alltid anges vid registrering i universitetets publiceringsdatabas Diva.

Läs mer om ISSN på Kungliga bibliotekets hemsida och hos ISSN International Centre.

ISSN (Kungliga biblioteket)

What is an ISSN? (ISSN International Centre)

Senast uppdaterad: 2019-10-22