Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Program för referenshantering

Det finns olika program som kan hjälpa dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen; från informationssökningen, under skrivandet och fram till publicerandet av din text.

Programmet hjälper dig att

  • importera referenser från olika databaser till ett ställe
  • hålla ordning på dina referenser
  • skapa hänvisningar och referenslista i ditt Word-dokument
  • anpassa referensernas utformning enligt ditt valda referenssystem eller specifika tidskrifters krav
  • skapa publikationslistor.

Vanliga program för att hantera referenser är Endnote, Endnote Online, Mendeley, Refworks och Zotero. Vissa program är fria att använda och vissa kräver licens. Biblioteket ger stöd i användandet av Endnote och Endnote Online, de program som kan laddas ner av universitetets anställda och studenter.

Om du vill veta mer finns här en jämförelse mellan Endnote, Endnote Online, Mendeley och Zotero: Citation Managers - Comparison Chart 

Endnote

Du som är anställd får tillgång till senaste versionen av Endnote via universitetet. Med hjälp av Endnote håller du reda på dina referenser i ett sökbart personligt bibliotek. Du kan synkronisera dina referenser i upp till tre olika enheter och även dela dina referenser med dem du samarbetar med. Vid installationen kopplas Endnote ihop med ditt ordbehandlingsprogram så att du automatiskt kan skapa hänvisningar och referenslistor. Det är även möjligt att importera referenser från databaser till ditt Endnote-bibliotek. Endnote finns för Mac och Windows.

Vänd dig till din IT-ansvarige på din institution för att få tillgång till Endnote. Det går också att kontakta ITS. Programmet laddas ned på din dator.

Manualer

Kom igång med Endnote 20 (759 kB)

Bibliotekets manual EndNote 20 (1.1 MB)

What's new in Endnote 20 (Youtube)

Bibliotekets manual Endnote X9 (1.4 MB)

Guide till Endnote från Clarivate Analytics

Om du får problem

Endnotesupport från Clarivate Analytics

Diskussionsforum för användare

Supportsidor från den svenska distributören Alfasoft

Boka handledning

Endnote Online

Endnote Online (kallas även Endnote basic) är en webbaserad version med färre funktioner än Endnote. Att skapa ett konto är gratis men anställda och studenter får tillgång till fler stilar (cirka 4500 stilar jämfört med cirka 20 i den helt fria versionen) om man skapar kontot via universitetet.

Endnote Online

Skapa ett konto i Endnote Online

För att få tillgång till det utökade utbudet av referensstilar skapar du ditt konto denna väg:

  1. Gå till Web of Science.
  2. Logga in med ditt Umu-id.
  3. Klicka på Products (uppe till höger i den svarta listen).
  4. Välj Endnote.
  5. En ny flik öppnas, välj Register och skapa ditt konto.

Det går bra att använda din privata e-postadress.

Manualer

Bibliotekets manual Endnote Online (1.2 MB)

Endnote Online manual - Karolinska institutet Universitetsbiblioteket

Om du får problem

Endnotesupport från Clarivate Analytics

Diskussionsforum för Endnoteanvändare

Boka handledning