"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Program för referenshantering

Det finns olika program som kan hjälpa dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen; från informationssökningen, under skrivandet och fram till publicerandet av din text.

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig att

  • importera referenser från olika databaser till ett ställe
  • hålla ordning på dina referenser
  • skapa hänvisningar och referenslista i ditt Word-dokument
  • anpassa referensernas utformning enligt ditt valda referenssystem eller specifika tidskrifters krav
  • skapa publikationslistor.

Vanliga program för att hantera referenser är EndNote, EndNote Online, Mendeley, Refworks och Zotero. Vissa program är fria att använda och vissa kräver licens. Om du vill veta mer finns här en jämförelse mellan EndNote, EndNote Online, Mendeley och Zotero:

Citation Managers - Comparison Chart 

Biblioteket ger stöd i programmen EndNote, EndNote Online och Zotero till universitetets anställda och studenter. Längst ned på sidan kan du se kommande kurstillfällen som biblioteket ger.

EndNote

Du som är anställd får tillgång till senaste versionen av EndNote via universitetet. Med hjälp av EndNote håller du reda på dina referenser i ett sökbart personligt bibliotek. Du kan synkronisera dina referenser i upp till tre olika enheter och även dela dina referenser med dem du samarbetar med. Vid installationen kopplas EndNote ihop med ditt ordbehandlingsprogram så att du automatiskt kan skapa hänvisningar och referenslistor. Det är även möjligt att importera referenser från databaser till ditt EndNote-bibliotek. EndNote finns för Mac och Windows.

Vänd dig till den licensansvarige på din institution för att få tillgång till EndNote. Det går också att kontakta ITS. Programmet laddas ned på din dator.

Manualer

Bibliotekets manual för EndNote 21

Kom igång med EndNote 20 (759 kB)

Bibliotekets manual för EndNote 20 (1.3 MB)

What's new in EndNote 20 (Youtube)

Guide till EndNote från Clarivate Analytics

EndNote i Word

För att EndNote ska fungera i Word behöver du ladda ner Word på din dator. Som anställd vid Umeå universitet har du tillgång till Microsoft 365 där Word ingår. 

Manual för att ladda ner och installera Microsoft 365

Om du får problem

Support för EndNotes från Clarivate

Diskussionsforum för användare

Supportsidor från den svenska distributören Alfasoft

Boka handledning

EndNote Online

EndNote Online (kallas även EndNote basic) är en webbaserad version med färre funktioner än EndNote. Att skapa ett konto är gratis men anställda och studenter får tillgång till fler stilar (cirka 4500 stilar jämfört med cirka 20 i den helt fria versionen) om man skapar kontot via universitetet.

EndNote Online

Skapa ett konto i EndNote Online

För att få tillgång till det utökade utbudet av referensstilar skapar du ditt konto denna väg:

  1. Gå till Web of Science.
  2. Logga vid behov in med ditt Umu-id (behövs inte på universitetets nätverk).
  3. Klicka på Products (uppe till höger i den svarta listen). Välj INTE Register.
  4. Välj EndNote.
  5. En ny flik öppnas, välj Register och skapa ditt konto.

Det går bra att använda din privata e-postadress.

Manualer

Bibliotekets manual för EndNote Online

EndNote Online-manual (Karolinska institutet Universitetsbiblioteket)

EndNote Online i Word

För att EndNote Online ska fungera i Word behöver du ladda ner Word på din dator. Som student eller anställd vid Umeå universitet har du tillgång till Microsoft 365 där Word ingår. 

Manual för att ladda ner och installera Microsoft 365

Om du får problem

EndNotesupport från Clarivate Analytics

Diskussionsforum för användare

Boka handledning

Zotero

Zotero är gratis att ladda ner och har öppen källkod. Genom att skapa ett konto kan du även komma åt dina referenser via en webbversion av programmet. Zotero finns för Windows, Mac och Linux. Med installationen får du med de vanligaste referensstilarna men fler finns att ladda ner på Zoteros webbplats.

Ladda ner Zotero

Manualer

Quick start guide (Zotero)

Guide till Zotero (Karlstads universitetsbibliotek)

Zotero (Sök- och skrivguide från Uppsala universitetsbibliotek)

Zotero i Word

För att Zotero ska fungera i Word behöver du ladda ner Word på din dator. Som student eller anställd vid Umeå universitet har du tillgång till Microsoft 365 där Word ingår. 

Manual för att ladda ner och installera Microsoft 365

Om du får problem

Zoteros hjälpsida (på engelska)

Zoteros diskussionsforum för användare

Boka handledning

Online-kurs i Zotero

Biblioteket har tagit fram en öppen online-kurs om Zotero. I kursen får du lära dig grunderna i Zotero samt hur du installerar och använder det.

Online-kurs: Få koll på referenserna - kom igång med Zotero!

Kurser för anställda

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Kurser för studenter

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Läs mer om våra kurser för anställda

Senast uppdaterad: 2024-05-16