Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kursplaner och litteraturlistor

Här finner du kursplaner och litteraturlistor.

För äldre kursplaner besök Umeå universitets kursplanesök.

Skoljuridik och myndighetsutövning (Rektorsprogrammet år 1)
Kursstart VT 2021: Kursplan och litteraturlista (litteratur: 2021 vecka 4)
Kursstart HT 2021: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2021, vecka 35)
Kursstart VT 2022: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2022, vecka 4)

Skolledarskap (Rektorsprogrammet år 2)
Kursstart VT 2021: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2020, vecka 40)
Kursstart HT 2021: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2021, vecka 35)

Styrning, organisering och kvalitet (Rektorsprogrammet år 3)
Kursstart VT 2021: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2021, vecka 4)
Kursstart HT 2021: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2021, vecka 35)
Kursstart VT 2022: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2022, vecka 4)

Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan
Kursstart HT 2020: Kursplan och litteraturlista

Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet
Kursstart HT 2020: Kursplan och litteraturlista

Morgondagens ledare i skola och förskola
Kursstart HT 2021: Kursplan och litteraturlista

Magisterkurser i ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap
Forsknings- och utredningsmetodik kursstart VT 2021: Kursplan och litteraturlista

Tidigare kursplaner och litteraturlistor 

Skoljuridik och myndighetsutövning (Rektorsprogrammet år 1)
Kursstart HT19: Kursplan och litteraturlista (litteratur: 2019, vecka 36)
Kursstart VT20: Kursplan och litteraturlista (litteratur: 2020, vecka 4)
Kursstart HT20: Kursplan och litteraturlista (litteratur: 2020, vecka 36)

Skolledarskap (Rektorsprogrammet år 2)
Kursstart HT19: Kursplan och litteraturlista (litteratur: 2019, vecka 36)
Kursstart VT20: Kursplan och litteraturlista (litteratur: 2020, vecka 4)
Kursstart HT20: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2020, vecka 36)

Mål- och resultatstyrning (Rektorsprogrammet år 3)
Kursstart HT19: Kursplan och litteraturlista (litteratur: 2019, vecka 36)
Kursstart VT20: Kursplan och litteraturlista (litteratur: 2020, vecka 4)

Styrning, organisering och kvalitet (Rektorsprogrammet år 3)
Kursstart HT20: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2020, vecka 36)

Magisterkurser i utbildningsledarskap
Magisteruppsats kursstart VT19: Kursplan och litteraturlista
Teori och analys kursstart HT18: Kursplan och litteraturlista
Forsknings- och utredningsmetodik HT18: Kursplan och litteraturlista

Administration

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14
Charlotte Sedholm
Administratör, utbildning
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 25