"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linn Antonsson

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Administratör, utbildning (tjänstledig) vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 03 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 03 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag började som doktorand hösten 2020. Mitt ämnesområde är statsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap och jag är kopplad mot tre enheter: Statsvetenskapliga institutionen, Centrum för skolledarutveckling och Lärarhögskolan.