Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Linn Antonsson

Linn Antonsson

Administrerar: Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer och Rekryteringsutbildning för utbildningsledarskap.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Administratör, utbildning vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling Roll: Administratör
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 03 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som administratör till Centrum för skolledarutveckling Roll: Administratör
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Administration av:
Rektorsprogrammet
Fortbildning för rektorer
Rekryteringsutbildning för utbildningsledarskap

Välkommen att fråga om:
Ansökan och antagning
Betyg och intyg
Studieuppehåll, studieavbrott, byte av huvudman och byte av lärosäte
Tillgodoräknande av kurser
Uppdatering av uppgifter, t.ex. ny fakturaadress och ny e-postadress
Administration av träffar som är förlagda på konferensanläggningar
Skolverkets utbildningsplattform
Centrum för skolledarutvecklings hemsida

För frågor gällande övriga utbildningar på Statsvetenskapliga institutionen vänligen kontakta:
Johanna Frank (statsvetenskap och samhällskunskap)
Anna Palmgren Vahlroos (freds- och konfliktstudier)

För frågor gällande innehållet på utbildningarna vänligen kontakta ansvariga utbildare eller biträdande utbildningschef:
Katarina Norberg