"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisterkurser

Centrum för skolledarutveckling erbjuder två magisterkurser som tillsammans med genomfört Rektorsprogram (30 hp) utmynnar i en magisterexamen inom huvudområdet ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap. Den första kursen behandlar teoretiska och metodologiska perspektiv inom utbildningsledarskap (15hp), och den andra är en kurs för att skriva en självständig magisteruppsats i utbildningsledarskap (15hp). De två kurserna kompletterar varandra och den första kursen är förberedande för den andra, uppsatskursen.

Ny kurs: Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Teoretiska och metodologiska perspektiv, 15hp

Kursen Teoretiska och metodologiska perspektiv är ny och startar för första gången HT-24. Den ersätter de två tidigare kurserna Teori och analys (7,5hp) och Forsknings- och utredningsmetodik (7,5hp). Kursen bidrar till att ge nya och vidgade perspektiv på utbildningsledarskap och handlar om hur vi på olika sätt kan förstå och undersöka ledarskap och organisation för att få ny förståelse och bidra till reflektion över dominerande idéer och antaganden om ledare och ledarskap. Kursen är uppsatsförberedande och ger god inblick i forskningsprocessens olika delar.

Hösten 2024

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Teoretiska och metodologiska perspektiv, 15 hp

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Magisteruppsats, 15 hp

Kurserna genomförs på distans med zoom-träffar och eget arbete, samt med fördröjd studietakt, 25%.

Kontakt

För närmare information om kurserna, eller frågor om studieadministration kontakta:

studieadmin.stats@umu.se

studievagledare.pol@umu.se

Studievägledare

Malin Nygren
Studievägledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 09
Senast uppdaterad: 2024-03-22