"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock, Gorodenkoff Productions OU

Embodied Interactive AI

Utvecklar framtidens interaktion med människan i fokus.

Om Embodied Interactive AI

Embodied Interactive AI är ett vetenskapligt forskningsfält som använder lovande forskning inom komplex interpersonell dynamik människa-människa-robot, intelligenta fysiska enheter och mänsklig närvaro i syfte att utveckla framtiden för olika typer av fysiska robotar, intelligenta miljöer, autonoma fordon och deras relation till människor – inklusive forskning om sociala processer på nätet inom utbildning, hälsovård och näringsliv.

Kontakta oss

TAIGAs forskningsområde inom Embodied Interactive AI samordnas av Thomas Hellström, professor vid institutionen för datavetenskap som forskar i projekt om artificiell intelligens, särskilt intelligenta robotar, samt Niclas Kaiser, universitetslektor vid institutionen för psykologi.

Samordnare

Affiliates

Senast uppdaterad: 2023-04-27