Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetets allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den här sidan kan du använda som stöd i bedömningen om ditt arrangemang kan betecknas som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och vilka åtgärder som behöver tillämpas i ditt fall.

Arbetsgivarverket har fastställt att myndigheter inte kan tillämpa krav på uppvisande av vaccinationsbevis utifrån en bestämmelse i regeringsformen, vilket är en av Sveriges grundlagar. Umeå universitet kan alltså inte tillämpa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utan måste i stället anpassa deltagarantalet eller tillämpa Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Vad är en allmän sammankomst?

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Det kan också vara att sammankomsten, med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den, bör anses jämställd med en allmän sammankomst, exempelvis om i princip vem som helst kan få tillträde till sammankomsten.

 1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, 
 2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning, 
 3. sammankomster som hålls för religionsutövning, 
 4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt 
 5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas. En allmän sammankomst skall anses föreligga, så snart det är fråga om en för allmänheten anordnad samling, vid vilken den grundlagsfästa mötesfriheten utövas. Den uppräkning som görs i de fyra första punkterna – och som motsvarar de typer av möten som nämns i förarbetena till 2 kap. 1 § Regeringsformen – är därför att se som exempel på de sammankomster som avses.

Exempel på allmänna sammankomster vid Umeå universitet:

 • Disputationer
 • Fika efter en forskare
 • Kultur på campus
 • Spikningsceremonier
 • Vetenskapsluncher
 • Årshögtidens föreläsningar

Detta gäller om Umeå universitet arrangerar en allmän sammankomst

Umeå universitet kan inte tillämpa krav på uppvisande av vaccinationsbevis.

Om Umeå universitet arrangerar en allmän sammankomst dit allmänheten har tillträde ska antalet deltagare understiga 101 personer (100 eller färre). Då finns det inget krav på att Folkhälsomyndighetens föreskrifter måste följas, men de kan tillämpas.

Om Umeå universitet arrangerar en allmän sammankomst dit allmänheten har tillträde och där det inte går att begränsa antalet deltagare till 100 eller färre måste arrangören tillämpa Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Läs information till arrangörer av evenemang och sammankomster (Folkhälsomyndigheten)

Vad är en offentlig tillställning?

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Det kan också vara att tillställningen, med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den, bör anses jämställd med en offentlig tillställning, exempelvis om i princip vem som helst kan få tillträde till tillställningen.

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 • danstillställningar,
 • tivolinöjen och festtåg,
 • marknader och mässor, (inklusive loppmarknader) samt
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar (häri ingår ej museer, bibliotek eller Curiosum)

Exempel på offentliga tillställningar vid Umeå universitet:

 • Välkomstmässan
 • Öppet hus

Detta gäller om Umeå universitet arrangerar en offentlig tillställning

Umeå universitet kan inte tillämpa krav på uppvisande av vaccinationsbevis.

Om Umeå universitet arrangerar en offentlig tillställning dit allmänheten har tillträde ska antalet deltagare understiga 101 personer (100 eller färre). Då finns det inget krav på att Folkhälsomyndighetens föreskrifter måste följas, men de kan tillämpas.

Om Umeå universitet arrangerar en offentlig tillställning dit allmänheten har tillträde och där det inte går att begränsa antalet deltagare till 100 eller färre måste arrangören tillämpa Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Läs information till arrangörer av evenemang och sammankomster (Folkhälsomyndigheten)

Vad gäller för arrangemang som inte räknas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning?

Ett arrangemang som enbart riktar sig till Umeå universitetets studenter eller medarbetare och som inte allmänheten har tillträde till räknas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

I arrangemang och aktiviteter som inte utgör allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar ska arrangören dels följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och dels kan en viss försiktighet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter iakttas.

Exempel på arrangemang som inte är offentliga eller allmänna:

 • Konferenser

Läs information till arrangörer av evenemang och sammankomster (Folkhälsomyndigheten)

Vad gäller för undervisning och examination?

Inga av de restriktioner eller begränsningar som listas på denna sida omfattar undervisning eller examination. Umeå universitet kan inte kräva att studenter som är antagna på en utbildning är vaccinerade. Folkhälsomyndighetens föreskrifter omfattar för närvarande inte undervisningsaktiviteter eller olika former av examination. Alla är dock skyldiga att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och stanna hemma vid symptom på sjukdom som kan vara covid-19.

Vad gäller för externa arrangörer som anordnar evenemang i universitetets lokaler?

Umeå universitet rekommenderar att utomstående arrangörer, som studentkårer, som nyttjar eller hyr våra lokaler för arrangemang som de själva arrangerar följer rådande restriktioner.

Varför får Umeå universitet inte tillämpa krav på uppvisande av vaccinationsbevis?

Arbetsgivarverkets bedömning är att en myndighet varken av sina anställda eller av allmänheten kan kräva vaccinationsbevis. Ett sådant krav innebär ett indirekt krav på kroppsligt intrång (vaccinering) vilket inte är tillåtet enligt grundlagen (Regeringsformen 2 kap, 6 §). En myndighet som anordnar ett evenemang av något slag som är öppen för allmänheten och som sker inomhus kan alltså välja att endera begränsa antalet personer till högst 100, eller tillämpa Folkhälsomyndighetens regler om smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

Källa: Arbetsgivarverket

Frågor och vägledning

Om du behöver vägledning rekommenderas du ta kontakt med krisledningsgruppen med anledning av covid-19 via corona@umu.se.