Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Covid-19-information till medarbetare med kliniska kombinationsanställningar

(Uppdaterad: 7 september 2020, kl 17.00) Medarbetare med förenade anställningar/kliniska kombinationstjänster inom hälso- och sjukvården är skyldiga att även ta del av respektive regions råd, riktlinjer och beslut. Nedan finns uppgifter om hur du hittar till de olika regionernas olika information.

För lärare med förenade anställningar/kombinationsanställningar med regioner gäller följande tillsvidare:

  • För regiondelen av anställningen gäller respektive regions råd, riktlinjer och beslut (avseende t.ex. symptom/sjukdom, och återgång till arbete efter symptom/sjukdom eller resa) – se nedan – dessa ska följas för den kliniska delen av anställningen (oavsett om riktlinjerna är mindre eller mer restriktiva än universitetets).
  • Om en kombinationsanställd med anledning av pandemin tillfälligt önskar arbeta mer åt regionen än vad som i vanliga fall ingår i anställningen, ska denne tala med sin prefekt om det.

 

Mer information från Region Norrbotten
Externt tillgänglig information:
Ingen tillgänglig
Intern information:
Finns på intranätet (frisk, symptomfri utan tecken på luftvägsbesvär)

Mer information från Region Västerbotten
Extern tillgänglig information:
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/corona
Intern information:
Finns på intranätet LINDA

Mer information från Region Västernorrland
Extern tillgänglig information:
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/covid-19-och-smittskydd-pa-arbetsplatsen/
Intern information:
Finns på intranätet

Mer information från Region Jämtland Härjedalen
Externt tillgänglig information:
https://regionjh.se/coronainternt
https://regionjh.se/forpersonalovrigavardgivarepartners/halsoochsjukvard/smittskyddochvardhygien/arkivsmittskydd/informationomcoronavirusetikina.5.ad722a016fb00b0cc37b3.htm
Intern information:
Finns på intranätet 
https://insidan.regionjh.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/fastnaladenyheter/fastnaladenyheter/coronacovid19uppdaterad113sammandragfrandagensinformationihorsalen.5.3586925b16fb00b51955bc.html