Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Covid-19-information till medarbetare med kliniska kombinationsanställningar

Medarbetare med förenade anställningar/kliniska kombinationstjänster inom hälso- och sjukvården är skyldiga att även ta del av respektive regions råd, riktlinjer och beslut. Nedan finns uppgifter om hur du hittar till de olika regionernas olika information.

För lärare med förenade anställningar/kombinationsanställningar med regioner gäller följande tillsvidare:

  • För regiondelen av anställningen gäller respektive regions råd, riktlinjer och beslut (avseende t.ex. symptom/sjukdom, och återgång till arbete efter symptom/sjukdom eller resa) – se nedan – dessa ska följas för den kliniska delen av anställningen (oavsett om riktlinjerna är mindre eller mer restriktiva än universitetets).
  • Om en kombinationsanställd med anledning av pandemin tillfälligt önskar arbeta mer åt regionen än vad som i vanliga fall ingår i anställningen, ska denne tala med sin prefekt om det.

 

Mer information från Region Norrbotten
Finns på intranätet

Mer information från Region Västerbotten
Externt tillgänglig information:
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/corona
Intern information:
Finns på intranätet LINDA

Mer information från Region Västernorrland
Finns på intranätet

Mer information från Region Jämtland Härjedalen
Externt tillgänglig information:
https://regionjh.se/coronainternt
och
https://regionjh.se/forpersonalovrigavardgivarepartners/halsoochsjukvard/smittskyddochvardhygien/arkivsmittskydd/informationomcoronavirusetikina.5.ad722a016fb00b0cc37b3.htm
Intern information:
Finns på intranätet