Studentsamarbeten

En viktig del av våra utbildningar utgörs av det nära samarbetet med industriella partners, civila aktörer och forskningsinstitutioner, inklusive stora företag som; Volvo Group, Volkswagen, Spotify, Google, Microsoft, Ericsson, Nokia, Philips och IKEA.

Sedan starten 1989 har Designhögskolan samarbetat med över hundra företag; från små och medelstora aktörer till multinationella jättar. Ett 30-40-tal samarbetsprojekt genomförs varje år, antingen som terminsprojekt eller som enskilda examinationsarbete.

Studentprojektsamarbeten sker också med vår forskningsmiljö, vilket stärker relationen mellan våra utbildningar och den tillämpade forskningen som sker på Designhögskolan.

En central del av samtliga utbildningsprogram vid Designhögskolan är de nära samarbeten som genomförs med aktörer på lokal, nationell och internationell nivå.

Studentfördelar med externa samarbeten

  • Möjlighet att arbeta med viktiga problem i realistiska sammanhang
  • Insikt i den industriella produktutvecklingsprocessen
  • Möjlighet att bekanta sig med människor i branschen
  • Möjlighet integrera uppdaterad teknisk- och marknadsinformation i utbildningen
  • Möjlighet att sprida information om Designhögskolan bland företag

Studentprojekt är konceptuella och visionära till sin natur

Vanligtvis har studentprojekten en framtidshorisont på fem till femton år, beroende på bransch. Det rör sig oftast om konceptuella projekt som täcker de tidiga stadierna av produktutvecklingen. Målsättningen är att stimulera studenternas konstnärliga frihet, innovativa förmåga och kreativa ambitioner.


Samarbete terminsprojekt

Varje termin väljs projekt som särskilt passar in i aktuella pedagogiska mål och krav.

Samarbete examensprojekt

Varje vårtermin skapas 30-40 unika examensarbeten, de flesta i samarbete med olika företag.

Senast uppdaterad: 2022-12-01