Forskningssamarbeten

För att kunna inspirera och informera utbildning, akademi och industri, bedriver vi en konstruktiv forskning med ett tydligt fokus på samarbeten med andra forskningsområden och partners från industrin.

Vår forskning tar avstamp i en studiobaserad forskningsorganisation som arbetar med högprofilerade projekt i nära samarbete med ledande aktörer inom industri och akademi. Genom grundforskning och tillämpad forskning utvecklar vi nya idéer och insikter tillsammans med externa partners och våra egna studenter i projekt som sträcker sig från korta intensiva workshops till mångåriga forskningsprogram.

Om du är intresserad av att samarbeta med oss inom forskningsrelaterade områden eller projekt, vänligen kontakta forskningsrådets ledning.


Forskningsprojekt

Designhögskolan bedriver ett flertal olika forskningsprogram och projekt inom designområdet.

Senast uppdaterad: 2022-12-01