Samarbete examensprojekt

Studenternas avslutande termin ägnas åt examensarbetet. Uppläget liknar terminsprojektens, men genomförs alltid individuellt. Varje vårtermin skapas 30-40 unika examensarbeten, de flesta i samarbete med olika företag.

Varje elev väljer och definierar sitt eget projekt och etablerar på egen hand kontakt och samarbete med ett företag. Projektdefinitioner diskuteras och förfinas alltid med det berörda företaget. En extern professionell designer anställs som handledare under projektets gång.

I flera fall har studenten under perioder arbetat på det berörda företaget. Varje student föreslår en budget för sitt projekt som inkluderar kostnader som material, resor och slututställningen. Resultaten publiceras i form av grafiskt material, digitala-  och fysiska modeller, publikationer, webbplatser etc.

Projektexempel

Detaljerade beskrivningar av de senaste examenarbetena finns i vårt senaste projektgalleri.

Fördelar med studentsamarbeten


Fördelar för studenten

  • Ger studetnter möjlighet att arbeta med intressanta och verkliga problem
  • Ger studenter värdefulla kontakter i branschen med möjlighet till framtida anställning

Fördelar för industrin

  • Ger företaget ett flertal kreativa designförslag
  • Projektresultat utgör inspirationskälla för fortsatt produktutveckling
  • Ger företaget möjlighet att välja förstklassiga designers för framtida anställning

Fördelar för utbildningarna

  • Aktuell och relevant information förs in i utbildningen
  • Kunskap om utbildningen sprids inom branschen
  • Antalet studenter anställda inom designindustrin ökar

Kontakt studentsamarbete

Om ditt företag eller din organisation är intresserad av att samarbeta med designstudenter på kandidat- eller mastersnivå, vänligen kontakta vår Director of Strategic Collaboration.

Senast uppdaterad: 2022-05-09