Senare del av Kandidatprogrammet i industridesign

På de program där det finns lediga studieplatser kan du ansöka till senare del av program. Det innebär att du inte söker till termin ett, utan till en senare termin. Du som läst fristående kurser men hellre vill läsa program eller vill byta studieort inom samma/motsvarande program kan söka senare del av program. Det gäller även för dig som har studieavbrott och vill återuppta programstudierna. Om det finns lediga platser görs en bedömning av de resultat du uppnått under dina tidigare studier.

Arbetsprover för ansökan till senare del av program

I pdf-dokumentet nedan hittar du information om instruktioner för de arbetsprover du behöver skicka in.

Inlämning av arbetsprover

Dina digitala arbetsprover ska skickas in via e-post direkt till Designhögskolan vid Umeå universitet (de ska inte laddas upp på antagning.se). Inkomna arbetsprover utvärderas löpande, med undantag för v. 25 - 33 (sommaruppehåll) fram till terminsstart eller utbildningsplatserna är fyllda.   

Skicka dina arbetsprover till adrian.lowander@umu.se. Uppge "SENARE DEL" samt ditt namn i ämnesraden för ditt e-postmeddelande.

Anmälan och behörighet

Relaterad information

Senare del av program

För dig som läst minst ett år på program på annan högskola men vill byta till Umeå universitet.

Studentwebben

Logga in på studentwebben och se ditt schema, dina registreringar och mer som rör din utbildning.

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.