Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Expertgrupper vid Enheten för biobanksforskning

Vi tar gärna upp nya studier på ett tidigt stadium. Det är därför bra att tidigt kontakta ordföranden i expertgruppen och eventuellt skicka in en skiss för diskussion. Då kan expertgruppen ge återkoppling inför en kommande formell ansökan. Det gör också att expertgruppen tidigt kan upptäcka synergier eller konkurrenssituationer med andra studier och återkomma till den sökande forskaren om detta. Ansökningar och skisser som kommit in tre veckor före expertgruppsmötet behandlas vid mötet. Senare inkomna ärenden hanteras i mån av möjlighet.

Cancer

Ordförande: Bethany Van Guelpen

2020-06-02 10.00-11.15
2020-08-18 10.00-11.15
2020-10-13 10.00-11.15
2020-12-08 10.00-11.15

Hjärt-kärl och andra sjukdomar

Ordförande: Ingvar Bergdahl

2020-08-31 13.00-15.00 (ändrad från 25/8)
2020-10-08 9.00-11.00