"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sophia Harlid

Jag forskar om kopplingen mellan genetik, miljö och hälsa.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Onkologi
Plats

Min forskning handlar om hur vi kan förbygga så kallade icke smittsamma sjukdomar. Dessa inkluderar bland annat de flesta cancerformer, hjärt-kärlsjukdomar, astma och allergi. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de är kopplade till både ärftlighet och den miljö vi utsatts för, de är ofta kroniska och kan drabba oss när som helst i livet.

Du hittar mer information om mitt arbete på min forskargruppssida

Scientific Reports, Springer Nature 2024, Vol. 14, (1)
Bodén, Stina; Zheng, Rui; Ribbenstedt, Anton; et al.
EBioMedicine, Elsevier 2024, Vol. 101
Papadimitriou, Nikos; Qu, Conghui; Harrison, Tabitha A.; et al.
British Journal of Cancer
Tian, Yu; Lin, Yi; Qu, Conghui; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2024, Vol. 130 : 308-316
Fritz, Josef; Jochems, Sylvia H. J.; Bjørge, Tone; et al.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science (AAAS) 2024, Vol. 10, (22)
Drew, David A.; Kim, Andre E.; Lin, Yi; et al.
Aging Cell
Yeung, Edwina; Biedrzycki, Richard J.; Gómez Herrera, Laura C.; et al.
Cancer Research, American Association For Cancer Research (AACR) 2023, Vol. 83, (15) : 2572-2583
Aglago, Elom K.; Kim, Andre; Lin, Yi; et al.
Journal of gastroenterology, Springer 2023, Vol. 58 : 229-245
Ugai, Tomotaka; Akimoto, Naohiko; Haruki, Koichiro; et al.
Cancer Prevention Research, American Association for Cancer Research 2023, Vol. 16, (2) : 75-87
Bodén, Stina; Harbs, Justin; Sundkvist, Anneli; et al.
Epigenetics, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 18, (1)
Harbs, Justin; Rinaldi, Sabina; Keski-Rahkonen, Pekka; et al.
American Journal of Gastroenterology, Vol. 118, (4) : 702-711
Botteri, Edoardo; Peveri, Giulia; Berstad, Paula; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2023, Vol. 152, (11) : 2257-2268
Mao, Ziling; Baker, Jacqueline Roshelli; Takeuchi, Masayoshi; et al.
Cancer & Metabolism, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 11, (1)
Vidman, Linda; Zheng, Rui; Bodén, Stina; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association For Cancer Research (AACR) 2023, Vol. 32, (10) : 1391-1401
Lu, Sai San Moon; Rutegård, Martin; Ahmed, Maghfoor; et al.
European Journal of Epidemiology, Springer 2022, Vol. 37, (9) : 915-929
Mayén, Ana-Lucia; Viallon, Vivian; Botteri, Edoardo; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2022, Vol. 151, (3) : 348-360
Harlid, Sophia; van Guelpen, Bethany; Qu, Conghui; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research 2022, Vol. 31, (5) : 1077-1089
Jordahl, Kristina M.; Shcherbina, Anna; Harlid, Sophia; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2022, Vol. 152, (4) : 725-737
Allione, Alessandra; Viberti, Clara; Cotellessa, Ilaria; et al.
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, The Endocrine Society 2022, Vol. 107, (7) : E2952-E2961
Dam, Veerle; Onland-Moret, N. Charlotte; Burgess, Stephen; et al.
Journal of the National Cancer Institute, Oxford University Press 2022, Vol. 114, (8) : 1135-1148
Tian, Yu; Kim, Andre E.; Bien, Stephanie A.; et al.
Environment International, Elsevier 2022, Vol. 163
Fiolet, Thibault; Casagrande, Corinne; Nicolas, Geneviève; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research 2022, Vol. 31, (4) : 793-803
Harbs, Justin; Rinaldi, Sabina; Gicquiau, Audrey; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research 2022, Vol. 31, (9) : 1839-1848
Dimou, Niki; Omiyale, Wemimo; Biessy, Carine; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research 2022, Vol. 31, (1) : 210-220
Borozan, Ivan; Zaidi, Syed H.; Harrison, Tabitha A.; et al.
Journal of the National Cancer Institute, Oxford University Press 2022, Vol. 114, (1) : 38-46
Lu, Sai San Moon; Mohammed, Zahraa; Häggström, Christel; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2021, Vol. 148, (7) : 1637-1651
Christakoudi, Sofia; Pagoni, Panagiota; Ferrari, Pietro; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2021, Vol. 148, (3) : 609-625
Stepien, Magdalena; Keski-Rahkonen, Pekka; Kiss, Agneta; et al.
Gut, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 70, (7) : 1325-1334
Huyghe, Jeroen R; Harrison, Tabitha A; Bien, Stephanie A; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research (AACR) 2021, Vol. 30, (12) : 2317-2326
Renman, David; Gylling, Björn; Vidman, Linda; et al.
BMC Medicine, BioMed Central 2021, Vol. 19, (1)
Aleksandrova, Krasimira; Reichmann, Robin; Kaaks, Rudolf; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, Oxford University Press 2021, Vol. 113, (6) : 1490-1502
Tsilidis, Konstantinos K.; Papadimitriou, Nikos; Dimou, Niki; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research 2021, Vol. 30, (1) : 182-192
Aglago, Elom K.; Rinaldi, Sabina; Freisling, Heinz; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2021, Vol. 11, (1)
Harlid, Sophia; Harbs, Justin; Myte, Robin; et al.
Clinical Nutrition, Elsevier 2021, Vol. 40, (6) : 3772-3779
Iguacel, Isabel; Schmidt, Julie A.; Perez-Cornago, Aurora; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, AACR Publications 2021, Vol. 30, (7) : 1336-1348
Dimou, Niki; Mori, Nagisa; Harlid, Sophia; et al.
JNCI cancer spectrum, Oxford University Press 2021, Vol. 5, (6)
Mori, Nagisa; Keski-Rahkonen, Pekka; Gicquiau, Audrey; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research 2020, Vol. 29, (7) : 1482-1491
Bodén, Stina; Myte, Robin; Harbs, Justin; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2020, Vol. 146, (10) : 2680-2693
Christakoudi, Sofia; Kakourou, Artemisia; Markozannes, Georgios; et al.
Gastroenterology, Elsevier 2020, Vol. 158, (5) : 1274-1286.e12
Archambault, Alexi N.; Su, Yu-Ru; Jeon, Jihyoun; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Myte, Robin; Harlid, Sophia; Sundkvist, Anneli; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research 2020, Vol. 29, (7) : 1475-1481
Butt, Julia; Jenab, Mazda; Pawlita, Michael; et al.
Cancer Research, Vol. 80, (20) : 4578-4590
Hidaka, Akihisa; Harrison, Tabitha A.; Cao, Yin; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2020, Vol. 11, (1)
Zaidi, Syed H.; Harrison, Tabitha A.; Phipps, Amanda I.; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2020, Vol. 11, (1)
Papadimitriou, Nikos; Dimou, Niki; Tsilidis, Konstantinos K.; et al.
Epigenetics, Taylor & Francis 2019, Vol. 14, (2) : 146-157
Harlid, Sophia; Xu, Zongli; Kirk, Erin; et al.
American Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2019, Vol. 188, (6) : 1055-1065
Wilson, Lauren E.; Xu, Zongli; Harlid, Sophia; et al.
Nature Genetics, Nature Publishing Group 2019, Vol. 51, (1) : 76-+
Huyghe, Jeroen R.; Bien, Stephanie A.; Harrison, Tabitha A.; et al.
PLOS ONE, Vol. 14, (4)
Bodén, Stina; Myte, Robin; Wennberg, Maria; et al.

Jag är medansvarig för kursen: molekylär epidemiologi, som ges en gång per år. Kursen inriktar sig till personer som är intresserade av att lära sig mer om hur vi kan använda oss av data och biologiska prover från te.x. biobanker för att besvara epidemiologiska frågeställningar.

 

Miljöer som kan påverka bröstcancer

Sophia Harlid forskar om hur miljön påverkar när vi är mest känsliga, som under graviditet och fosterstadiet.