Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Folkmängdsdatabasen

Folkmängdsdatabasen innehåller uppgifter om den totala befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner vart tionde år under perioden 1810 till 1990.

Uppgifterna i Folkmängsdatabasen är ursprungligen insamlade av Christian Svärd. Han har sedermera överlåtit sitt material till Demografiska databasen som i sin tur registrerat dem i en databas. Folkmängdsuppgifterna kommer huvudsakligen från SCB:s historiska publikationer, medan kompletterande uppgifter har hämtats från Tabellverkets folkmängdsformulär.

Du kan själv söka information ur denna databas genom att använda dig av det sökverktyg som DDB utvecklat och som kallas FOLKMÄNGD.

Läs med fördel dokumentationen som beskriver databasen folkmängd innan du börjar din sökning med sökverktyget FOLKMÄNGD.

Användarhandledning och information om sökverktyget FOLKMÄNGD (pdf).

BRA ATT VETA!

Folkmängdsdatabasen är Demografiska databasens egendom. Därför är det inte tillåtet att överföra informationen på automatisk väg till en egen databas. Det är inte heller tillåtet att använda informationen för kommersiella syften.

Vid publicering av arbeten där information från någon av CEDAR/DDB:s databaser används ska alltid "Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet" anges som källa.