"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

POPLINK

Databasen POPLINK har skapats för att möta forskarsamhällets behov av longitudinella individdata som kan länkas nutida befolkningsdata och forskningsregister.

POPLINK sträcker sig från slutet av 1600-talet fram till 1950-talet och omfattar i dagsläget 17 församlingar i framför allt norra och inre Västerbotten samt södra Norrbotten. I POPLINK ingår också Umeå stad- och landsförsamling men då enbart för åren 1900–1950 samt den norrbottniska församlingen Karesuando.

Databasen POPLINK har byggts upp i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Data från POPLINK kan länkas vidare till de befolkningsregister som finns vid SCB och till andra forskningsregister. POPLINK innehåller personuppgifter vilket gör att utlämning av data för forskning kräver särskild prövning och i vissa fall även etiskt godkännande av Etikprövningsmyndigheten.

POPLINK och personuppgifter

Läs mer om POPLINK:
Annika Westberg, Elisabeth Engberg och Sören Edvinsson. 2016. A Unique Source for Innovative Longitudinal Research: The POPLINK Database. Historical Life Course Studies 3 (March):20-31. 

Senast uppdaterad: 2023-12-20