"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kyrkoboksdatabaserna

Med detaljerad och kontinuerlig information om nästan 1 450 000 individer och deras familjer över nära 300 år är kyrkboksdatabaserna några av världens mest informationstäta demografiska databaser. Med hjälp av kyrkböckernas noteringar om födelse, dop, giftermål, familjebildning, migration, yrke, boende, och dödsfall är det möjligt att följa individer och familjer över tid, rum och generationer.

POPLINK

Här kan du läsa mer om kyrkoboksdatabasen POPLINK.

POPUM

Här kan du läsa mer om kyrkoboksdatabasen POPUM.

Familia

Sök information om individer i den svenska historiska kyrkobokföringen.

Beställ data

Läs mer om hur du som är forskare går tillväga för att beställa data från CEDAR:s databaser.

Innehåll

Kyrkboksdatabaserna innehåller information som hämtats från den svenska kyrkobokföringen som ända fram till 1990 var en central del i Sveriges folkbokföringssystem. I databaserna finns individdata från husförhörslängder/församlingsböcker, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker, samt flyttningslängder. I dessa källor finns information om personers födelsedata, yrke, bostadsort och flyttningar. Uppgifter finns också om föräldrar, make/maka, barn, lysnings- och vigseldatum, samt i förekommande fall om dödsdatum och dödsorsak.

Två databaser

Data från kyrkböckerna ligger till grund för två befolkningsdatabaser. De flesta församlingar har registrerats fram till cirka 1910 och ligger i en databas som kallas POPUM. Församlingar som har registrerats fram till 1950 och innehåller personuppgifter ligger i en separat databas, POPLINK, omgärdad av hög säkerhet. Data i POPLINK kan länkas vidare till andra befolkningsregister vid SCB.

Aktuell version

Under januari 2023 lanserades nya versioner av databaserna POPUM och POPLINK (version 6.5.1). Nyheter för denna version är bland annat att två ytterligare församlingar, Arvidsjaur och Arjeplog, har lagt tills. En annan förbättring är de nya versionerna av befolkningstabellerna dödsorsak och yrke. Nyhet i denna version är även den helt nya befolkningstabellen Inkomst som innehåller information från inkomst- och taxeringslängder för Lövånger församling.

Senast uppdaterad: 2023-12-20