Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

POPUM

Databasen POPUM innehåller individuppgifter ur kyrkböcker från slutet av 1600-talet fram till ca 1910 och omfattar 73 församlingar i fyra olika svenska geografiska områden.

  • Sundsvallsområdet omfattar 17 församlingar. Områdets utveckling påverkades starkt av sågverksindustrins expansion från mitten av 1800-talet. Data från Sundsvall har bidragit med viktig kunskap om industrialismens genombrott i vårt land.

  • Linköpingsområdet omfattar 28 församlingar. Området är en gammalsvensk kulturbygd, dominerad av åkerbruk, boskapsskötsel, småindustrier och bruk. Data omfattar också stadsförsamlingarna Linköpings domkyrkoförsamling och Sankt Lars.

  • Norra Västerbottensområdet, omfattar 14 församlingar. Området omfattar både fjäll- inlands- och kustbygd med olika näringsstrukturer, ekonomiska och sociala villkor, med betoning på småbruk och skogsbruk.

  • Norrlands inland och området efter skandinaviska fjällkedjan täcker de västra delarna av Jämtland respektive Norrbotten och omfattar 13 församlingar. Här – i den tidigare av samerna helt dominerade regionen – utmärks utvecklingen av inte minst kolonisation samt utbyggnad av gruvindustri och vattenkraft.

Du kan själv söka information ur databasen POPUM. Detta gör du genom att endera använda sökverktyget INDIKO eller göra ett uttag från uttagsverktyget på SwedPop.se