"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Familia användarvillkor

Sökverktyget Familia och innehållet i databasen som sökverktyget kopplas till är CEDAR:s egendom och får inte användas för kommersiella syften eller spridas till tredje man utan särskilt tillstånd från CEDAR.

Användaren av sökverktyget Familia förbinder sig att:

  • följa de användningsinstruktioner som CEDAR ger. Dessa framgår dels av träffade avtal, dels av särskilda meddelanden och användarhandledning som CEDAR har lämnat eller kan komma att lämna,
  • följa gällande lagstiftning,
  • vid offentliggörande av material ur databasen eller forskning baserad på sådant material ange CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet som källa,
  • ansvara för källkritisk granskning och tolkning av det uttagna materialet.

CEDAR ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som orsakas av fel eller brister i programvaran eller i materialet, av driftstopp eller p.g.a. att materialet ej varit tillgängligt.

Intrång i CEDAR:s rättigheter genom otillåten användning, kopiering eller spridning av Familia eller uttaget material kan leda till straff och skadestånd enligt reglerna i upphovsrättslagen (SFS 1960:729).

Genom att använda Familia accepterar du ovanstående villkor.

Senast uppdaterad: 2023-05-15