"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-26

Ny praktikant på Europeiska CBRNE-centret

NYHET Varje hösttermin hör studenter av sig till Europeiska CBRNE-centret angående praktikmöjligheter. Praktik på CBRNE-centret ger studenten en inblick i verksamheten, pågående projektarbeten och generellt kring CBRNE-frågor.

Årets praktikant, Niki Biliou, studerar vid Umeå universitets Masterprogram för krishantering och fredsbyggande. Praktiken kan pågå antingen en halv eller hel termin under vårterminen och är en valbar del av Masterprogrammet. Niki kommer göra sin praktik på Europeiska CBRNE-centret under hela vårterminen. Tidigare läste hon kandidatprogrammet Internationell kris- och konflikthantering och valde sedan att fortsätta med en Masterutbildning i höstas. När Niki inte pluggar tycker hon om att träna på IKSU, läsa och kika runt i second hand-butiker.

-   Jag tror att jag hörde talas om CBRNE-centret första gången redan under kandidaten. Sen, när jag började på Masterprogrammet sa programansvarig att han varit föreståndare för centret tidigare och berättade mer om verksamheten, vilket fick mig att bli mer nyfiken på vad de gör där.

Niki sökte praktik på CBRNE-centret framförallt på grund av intresset för EU-frågor och krishantering. Centret har ett aktiv samarbete med ett flertal andra EU-länder gällande CBRNE-frågor i olika projekt, vilket kombinerar de två områdena. Förhoppningen Niki har med praktiken är att lära sig så mycket som möjligt om hur CBRNE-centret arbetar i projekten, exempelvis hur samverkan mellan CBRNE-centret och myndigheter eller organisationer, både nationellt och internationellt, fungerar i praktiken. Dessutom hoppas hon kunna knyta kontakter som kan vara värdefulla i det kommande arbetslivet.

Tidigare föreståndare på centret, Dzenan Sahovic, som idag är programansvarig för Masterprogrammet, menar att praktikkurserna bidrar med mycket för studenterna:

-  Praktikkurserna är ett utomordentligt bra sätt för våra studenter att skaffa sig erfarenhet av arbete i relevanta organisationer, att tillämpa kunskapen praktiskt, men även att förstärka sitt CV inför framtida jobbsökande och i vissa fall också öppna dörren för en anställning direkt efter utbildningen. De flesta av våra studenter väljer praktiken, och få eller inga ångrar sig!