"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-13 Uppdaterad: 2023-11-15, 10:19

Intensiv CBRNE-vecka för Europeiska CBRNE-centret

NYHET Umeå universitets Europeiska CBRNE-center firar 15 år. Jubileet uppmärksammades med en tillställning i anknytning till de nationella CBRNE-dagar som i år anordnades på Noliamässan i Umeå. – Det känns alltid viktigt och relevant att delta på CBRNE-dagarna. Det var också roligt att kunna knyta vår verksamhets firande till ett större CBRNE-sammanhang, säger centrets föreståndare Per-Erik Johansson.

Vad står CBRNE för?

Förkortningen CBRNE är internationell och står för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive. Den används för att beskriva verksamhet inom farliga ämnen, eller mer specifikt skadliga kemikalier, allvarliga smittoämnen, samt radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen. Händelser inom området kan vara resultat av olyckor, avsiktliga attentat eller andra orsaker. CBRNE-incidenter är ganska ovanliga, men däremot ofta väldigt allvarliga, vilket gör att beredskapen alltid måste vara hög.  

Europeiska CBRNE-centret firade under veckan 15-årsjubileum på lokalen P5 i centrala Umeå. Evenemanget var slutet för inbjudna gäster och de som deltog var från organisationer och myndigheter som under åren har bidragit till centrets framgångar.

Under kvällen hölls tal med många fina och tillbakablickande anekdoter från Marie-Louise Rönnmark, en av grundarna för CBRNE-centret, Dzenan Sahovic, centrets första föreståndare, Åsa Scott, avdelningschef FOI och tidigare styrgruppsordförande, samt Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.

Åke Sellström, grundare för CBRNE-centret skulle egentligen delta på plats, men fick förhinder. I en hälsning från Åke läste Per-Erik Johansson ett stycke ur Åke Sellströms bok ”Fredskemisten” där uppbyggandet av Europeiska CBRNE-centret omnämns. Boken finns till försäljning från och med den 14 november 2023.

CBRNE-dagarna anordnades i år av Totalförsvarets Skyddscentrum under temat ”Planera för det värsta, men hoppas på det bästa!”. Under dagarna fick konferensdeltagarna lyssna till eminenta föreläsare som bland annat Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, och Dr. Wendin D. Smith, föreståndare på Natos avdelning för vapenkontroll och nedrustning. Presentationer i programmet innehöll ett fokus på genomförda förändringar och kommande aktuella händelser i Sverige inom området för CBRNE.

– CBRN-hotet är större än på mycket länge. Det kräver att vi enskilt och tillsammans är så beredda vi kan vara för att först och främst hotreducera och i värsta fall sanera efter anfall. CBRNE-dagarna och CBRN-centret fyller båda en viktig funktion att genom forskning, kunskap och delning av kunskapen tillse att Sverige har ett relevant och trovärdigt skydd mot CBRN oavsett form eller hotaktör, säger chefen för Totalförsvarets skyddscentrum, överste Thomas Lamke.  

Europeiska CBRNE-centret hade, som en del av konferensens posterutställning, en poster som avhandlade projektet PROACTIVEs framtagna Aide Memoire för inklusion av sårbara grupper i övningstillfällen.

– I arbetet med PROACTIVE så blir det än mer viktigare att få ut forskningsresultaten till slutanvändarna, och årets CBRNE-dagar var ett utmärkt tillfälle för detta, säger Daniel Strömberg, projektsamordnare på Europeiska CBRNE-centret. Förhoppningen är att sprida kunskap och medvetenhet om behovet att inkludera dessa grupper då det är viktigt för att få en så samhällsrepresentativ beredskap och kapacitet inom CBRNE som möjligt.