"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vår verksamhet

Bild: Marlene Lahti

Nationella forskarskolan i allmänmedicin har funnits sedan 2009 och vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge dig som doktorand i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det du får via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. Inom ramen för forskarskolan ges du möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter. Alla svenska universitet står bakom forskarskolan och modellen har lyfts fram av Lancets editor Richard Horton som en framgångsfaktor för att stärka forskning i primärvård.

 

Historia

Nationella forskarskolan i allmänmedicin startade i samband med att VR utlyste medel till flera nya forskarskolor 2009. Forskarskolan startade med ett anslag på 15 miljoner kronor från VR och det skulle räcka till att 50 doktorander kunde genomgå forskarskolan. Med olika grad av ekonomisk hjälp från samtliga universitet med läkarutbildning samt Centrum för Primärvårdsforskning i Skåne, FRFstiftelsen, Kempestiftelsen och Kampradstiftelsen har vi kunnat anta över 100 doktorander till forskarskolan. Höstterminen 2019 gjordes en nystart då ekonomin var tryggad för att kunna ta in den tionde och elfte gruppen.

Kärnområden

 • att skapa livskraftiga kliniska forskningsmiljöer och vetenskapligt mervärde
 • att stimulera och förstärka forskarutbildning och därigenom främja rekrytering inom det kliniska forskningsområdet
 • att skapa grund för nätverksbygge och handledning samt tid för forskning och utbildning för forskare med klinisk frågeställning
 • att stimulera mång- och tvärvetenskap
 • att bidra till samverkan nationellt och internationellt

Målsättning 

Att ge kunskap om:

 • allmänmedicinsk forskning: bakgrund, förutsättningar och möjligheter
 • vanliga och viktiga forskningsmetoder i allmänmedicinsk forskning
 • internationellt perspektiv på allmänmedicinsk forskning

Utveckla färdighet i att:

 • planera och genomföra forskning
 • samarbeta inom forskning, i grupper och nätverk
 • kommunicera forskningsresultat
 • Skapa kontakter och samarbete internationellt och nationellt

Nätverk

Som en följd av skolan har flera ämnesspecifika nätverk bildats, bland annat inom infektioner, kardiovaskulära åkommor samt diabetes.

 

Organisation

Ledningsgruppen leds av ordförande Carl Johan Östgren. Anna Myleus har rollen som chef för forskarskolan. Lars H Lindholm är adjungerad i ledningsgruppen med ansvar för finansiering samt internationella kontakter och Cecilia Björkelund är adjungerad med ansvar för de nationella kontakterna.

En referensgrupp med ledamöter som representerar de bidragande universiteten finns också och består i huvudsak av ämnesföreträdare på respektive lärosäte.

Ledningsgrupp

Anna Myleus
Biträdande universitetslektor, ST-läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 92
Carl Johan Östgren
Professor, Linköpings universitet
E-post
E-post
Carl Wikberg
PhD, Distriktssköterska, adjungerad lektor, Göteborgs universitet
E-post
E-post
Cecilia Björkelund
Senior professor, Göteborgs universitet
E-post
E-post
Cecilia Lenander
Postdoktor, Lunds universitet
E-post
E-post
Karin Rådholm
Biträdande professor, Linköpings universitet
E-post
E-post
Katarina Hedin
Docent, Lunds universitet
E-post
E-post
Nina Dahle
ST-läkare i allmänmedicin och doktorand, Uppsala universitet
E-post
E-post
Pär-Daniel Sundvall
Universitetslektor, specialistläkare, Göteborgs universitet
E-post
E-post
Ulrika Järvholm
Administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 43

 

Dessa sponsorer ger finansiellt stöd till forskarskolan:

Senast uppdaterad: 2024-04-02