Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

AI utbildning

Umeå universitet erbjuder ett antal kurser inom artificiell intelligens på grundnivå som en del av olika utbildningsprogram, samt AI på avancerad nivå. Vi ger också kurser som kompetensutveckling för yrkesverksamma.

I takt med att artificiell intelligens får större betydelse inom allt fler vetenskapsområden, så blir kunskap inom AI också en viktig kompetens inom allt fler yrken och branscher.

För oss som universitet innebär det att våra grundutbildningar inom många olika områden håller på att vidareutvecklas för att integrera artificiell intelligens.

Grundutbildning i AI

Umeå universitet erbjuder ett antal programkurser på grundnivå inom artificiell intelligens och maskininlärning. Vi erbjuder även flera fortbildningskurser om AI som riktas till yrkesverksamma i privat och offentlig sektor.

Masterprogram i AI

Ett nytt masterprogram inom AI startade hösten 2020. Masterprogrammet ger en bred kunskapsbas i AI och fördjupade kunskaper i utvalda profilområden, bland annat teoretiska grunder i AI, interaktion mellan människa och AI, intelligent robotik, maskininlärning eller data science. Utbildningen ger en bas för en forskarkarriär eller en karriär som AI-expert inom industri eller offentlig verksamhet.

AI Competence for Sweden

Umeå universitet är ett av sju universitet som deltar i regeringsinitiativet AI Competence for Sweden. Se även den lokala webbsidan i Umeå för AI Competence for Sweden. Satsningen syftar till att stärka Sveriges kompetens och konkurrenskraft men också främja det livslånga lärandet. De medverkande lärosätena bygger upp en nationell samverkansplattform för att främja tillämpad forskning och högskoleutbildning inom AI.

Utbildning inom AI på grundnivå och avancerad nivå

Artificiell intelligens - grunderna (7,5 hp, grundnivå)

Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar (7,5 hp, avancerad nivå)

Artificiell intelligens för kognitionsvetare (7,5 hp, grundnivå)

Deep Learning - metoder och tillämpningar (7,5 hp, grundnivå)

Design av interaktiva intelligenta miljöer (7,5 hp, avancerad nivå)

Djupa faltningsnät med tillämpningar i medicinsk bildanalys (7,5 hp, avancerad nivå)

Interaktivitet i smarta miljöer (7,5 hp, avancerad nivå)

Maskininlärning (7,5 hp, avanerad nivå)

Masterprogram i AI (120 hp, avancerad nivå, startar hösten 2020)

Människa-robotinteraktion (7,5 hp, avancerad nivå)

Projektkurs i datorseende (7,5 hp, avancerad nivå)

Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap (7,5 hp, avancerad nivå)

Trender inom interaktiva intelligenta miljöer (7,5 hp, avancerad nivå)

Fortbildande kurser för yrkesverksamma

Introduction to AI for Industry (motsvarar 3 ECT Credits)

AI for Industry: Reasoning and Decision Making (motsvarar 3 ECT Credits)

ELSEC - Ethical, Legal, Social, Economic and Cultural Aspects on AI (motsvarar 2 ECT Credits)