"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Cancerforskarskolan

Cancerforskarskolan - Precisionsbaserad cancerforskning med livstidsperspektiv

Med start våren 2025 erbjuder Umeå universitet antagning till en ny cancerforskarskola med fokus på molekylärepidemiologiska metoder samt register och biobanksforskning. Cancerforskarskolan erbjuder ett omfattande kurspaket för doktorander och är finansierad av Cancerfonden.

Syfte

Målet med Cancerforskarskolan är att skapa en länk mellan preklinisk forskning och klinisk implementering genom att bland annat erbjuda spetskompetens inom epidemiologi, etiologi, prediktion, prevention och klinisk behandling.

Efter avslutat arbete

Deltagarna förväntas:

 • Ha fått en grundläggande förståelse för klinisk onkologi och cancerepidemiologi.
 • Ha viss kunskap om statistiska och bioinformatiska metoder och vara bekanta med olika OMIC-baserade analyser, inklusive GWAS, proteomik, epigenomik, genomik, transkriptomik och metabolomik.
 • Kunna kritiskt diskutera etiska aspekter relaterade till användning av stora mängder biologiska data från människor.
 • Kunna bedriva forskning på nationella register och kvalitetsregister, inklusive att utforma studier, begära ut registerdata, utföra datahantering, analysera data och tolka resultat.
 • Kunna planera observationsstudier med hjälp av biobanker och register som finns tillgängliga i Sverige.

Målgrupp

Cancerforskarskolan vänder sig till både kliniska studenter och doktorander inom folkhälsa, epidemiologi, bioinformatik, statistik, genetik och biomedicin eller motsvarande.

Innehåll

Forskarskolan sträcker sig över 10 veckor (15 hp), fördelat på tre terminer.

 • 5 kurser
 • 1 individuellt projekt
 • 2 nätverksträffar (1 endags- och 1 tvådagars) vid Umeå universitet
 • 1 tvådagars presentationsmöte vid Umeå universitet

Fördelarna med att delta i programmet

 • Deltagarna kommer att få möjlighet att arbeta med material från stora kohorter som inkluderar både biobanks- och registerdata.
 • Deltagarna kommer att få individuellt mentorskap från lärarna vid Cancerforskarskolan för sina projekt.
 • Deltagarna kommer att ha möjlighet att skriva en vetenskaplig artikel eller uppsats (som kan inkluderas i doktorsexamen) under sin tid i forskarskolan.
 • Deltagarna har flexibiliteten att kunna slutföra programmet senast i slutet av sina doktorandstudier.
 • Deltagarna kommer att få poäng för varje avslutad kurs och är inte skyldiga att slutföra hela programmet.

Ersättning till deltagare

Cancerforskningsskolan ordnar boende för långväga studenter och bjuder på lunch och fika till alla deltagare under kurserna och nätverksträffarna på plats. Cancerforskningsskolan ersätter inte studenternas löner under kursperioderna. Eventuella ersättningar för resekostnader täcks av handledaren.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

 • Antagningsbevis, eller erbjudande om antagning, till forskarutbildning inom relevant ämnesområde.
 • Examensbevis från grundutbildning (om studenten ännu inte påbörjat forskarutbildning).
 • Ett rekommendationsbrev från huvudhandledaren.
 • Ett motivationsbrev där du anger dina skäl för att söka till forskarskolan.

För varje antagningsomgång kommer cirka 10 studenter att antas. Om antalet ansökningar överstiger antalet tillgängliga platser kommer urvalet att baseras på rekommendationsbrev och motiveringar.

Ansökan öppnar under hösten 2024. Vi meddelar när den öppnar och ger instruktioner om hur du ansöker.

Tidsram

Våren 2025

 • Nätverksträff 1 och introduktion till forskarskolan, vecka: 6
 • Från klinik till laboratorium / Från laboratorium till klinik, vecka: 6
 • En praktisk introduktion till biobanksforskning, vecka: 11-23

Hösten 2025

 • Introduktion till Molekylär epidemiologi, vecka: 38-41
 • Introduktion till registerforskning, vecka: 45
 • Nätverksträff, vecka: 41

Våren 2026

 • Etiska övervägningar och hantering av känsliga persondata, vecka: *
 • Individuellt projekt, vecka: *
 • Nätverksträff 3, vecka: *

*Datum meddelas senare

Senast uppdaterad: 2024-06-11