"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för biobanksforskning

Forskningsinfrastruktur Enheten för biobanksforskning, EBF, koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.

  • EBF stödjer forskare vid planering och genomförande av register- och biobanksstudier, och
  • tillser att det forskningsmaterial som hör till verksamheten underhålls och utvecklas, så att potentialen tas tillvara och bästa möjliga forskning genomförs.
    För närvarande bereder EBF årligen underlag för att prover från ca 20 000 personer skickas för analys, ett 30-tal forskningsprojekt startas och ca 100 vetenskapliga artiklar publiceras. Arbetet omfattar både studier på biobanksprover och studier på enkätdata.

  • EBF utgör tillsammans med Biobanken norr vid Region Umeå-noden i Biobank Sverige, BIS.
  • EBF arbetar med Umeå universitets deltagande i EPIC.
  • EBF hanterar databasen för Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS).

Strategisk relevans

EBF erbjuder forskare tjänster som ska skapa förutsättningar för forskning av världsklass.

Grunden för arbetet är den världsunika kombinationen av högkvalitativa prov och data som finns i regionen, arbete i starka nätverk samt den kompetens som byggts upp med stöd av Region Västerbotten och Umeå universitet.

Webbplats för Enheten för biobanksforskning

Kontakt

Ingvar Bergdahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-05-12