Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för biobanksforskning

Forskningsinfrastruktur Enheten för biobanksforskning, EBF, koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.

  • EBF stöder forskare vid planering och genomförande av register- och biobanksstudier.
  • EBF tillser att det forskningsmaterial som hör till verksamheten underhålls och utvecklas.

Enheten för biobanksforskning bereder årligen underlag för att prover från cirka 20 000 personer skickas för analys. Ett 50-tal forskningsprojekt startas med hjälp av Enheten för biobanksforskning och cirka 100 vetenskapliga artiklar publiceras.

Arbetet omfattar studier på både biobanksprover och enkätdata. Studierna bygger på ett starkt lokalt nätverk kopplat till Norrlands universitetssjukhus, samt ett system med forskningskoordinatorer inom olika sjukdomsområden. Målsättningen är att alla studier ska genomföras i samarbete med lokala forskare för att bäst ta tillvara lokal information och kunskap och underlätta genomförandet.

  • EBF utgör tillsammans med Biobanken norr vid Region Västerbotten Umeå-noden i Biobank Sverige.
  • EBF arbetar med Umeå universitets deltagande i EPIC.
  • EBF hanterar databasen för Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS).

Strategisk relevans

EBF erbjuder forskare tjänster som ska skapa förutsättningar för forskning i världsklass.

Grunden för arbetet är den världsunika kombinationen av högkvalitativa prov och data som finns i regionen, arbete i starka nätverk samt den kompetens som byggts upp med stöd av Region Västerbotten och Umeå universitet.

Webbplats för Enheten för biobanksforskning

Senast uppdaterad: 2022-02-21