"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

DASH

DASH riktar sig till doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap som ännu inte har några särskilda kunskaper eller färdigheter inom digital forskning, men som är intresserade av att lära sig mer för att kunna tillämpa detta i sitt framtida avhandlingsarbete.

DASH ger doktorander relevanta kunskaper och färdigheter i skärningspunkten mellan informations- och kommunikationsteknologi och humaniora och konstvetenskap, samt adresserar kritiska perspektiv i tillämpningen av dem.

Syftet är att introducera deltagarna till digitala metoder ur ett kritiskt humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv och att öka samarbetet nationellt och internationellt. DASH kommer att stärka framtida forskare inom området genom att koppla samman doktorander över hela Sverige via avancerade workshoppar vid varje partneruniversitet och sommarskola i digitala metoder för humaniora och samhällsvetenskap. Det kommer dessutom att erbjudas tillgång till utvalda befintliga resurser (kurser, seminarier, workshoppar) vid partneruniversiteten Uppsala, Umeå, Linnéuniversitetet och Göteborg.

DASH har öppet för anmälan fram till 31 maj. Instruktioner finns på denna sida:

Läs mer om DASH

Kontakt

Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82
Senast uppdaterad: 2024-04-05