"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik

Centrala kunskapsområden inom forskarskolan rör socioekonomiska, kulturella och medicinska processer relaterade till olika demografiska förändringar och strukturer.

Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik är en paraplyorganisation inom vilken tvärvetenskapliga möten möjliggörs genom seminarier och workshops, samtidigt som doktoranden erbjuds tillgång till både internationella nätverk och högkvalitativa databaser av relevans för den egna forskningen.

Utmärkande är ett tvärvetenskapligt drag, där tillämpandet av både kvalitativa och kvantitativa källor och metoder, i den utsträckning de belyser politik och demografiska strukturer, är av intresse.

Senast uppdaterad: 2022-01-13