"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarskolan QRM, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning.

Forskarskolan "Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning", eller QRM, är en nationell forskarskola som erbjuder ett stort utbud av tillämpade kurser i kvantitativ forskningsmetodik för utbildningsvetenskapliga frågeställningar. QRMs program omfattar såväl grundläggande baskurser som specialiserade kurser för specifika analysintressen.

Kunskaper om hur data kan analyseras och tolkas är av avgörande betydelse för all forskning, och forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet är inget undantag. För att besvara olika typer av forskningsfrågor krävs det att forskaren samlar in egen data genom enkäter och olika typer av pedagogiska mätningar, eller använder redan insamlade data, och därefter analyserar dessa på ett ändamålsenligt sätt.

Grundläggande metodkunskaper är en nödvändighet för alla forskare, men för att kunna angripa många forskningsfrågor på ett framgångsrikt sätt krävs ofta kunskaper i mer avancerade statistiska metoder. Det har också skett en stor utveckling av kvantitativa metoder för utbildningsvetenskaplig forskning de senaste årtiondena. Under samma tidperiod har dock balansen inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet förskjutits från kvantitativa metoder mot kvalitativa metoder, vilket har gjort att det nu finns ett stort behov av kompensutveckling.

QRM vänder sig till alla som bedriver eller som planerar att beskriva forskning genom kvantitativa metoder, och som vill få en bättre förståelse för hur sådana metoder kan och bör användas.

Syftet med forskarskolan QRM är att bidra till att återuppbygga kompetens inom det kvantitativa metodområdet för utbildningsvetenskaplig forskning.

Forskarnätverk och kurser

Forskarskolan QRM finansieras av Vetenskapsrådet och pågår i fyra år 2018-2021. Under dessa fyra år kommer ett stort antal kurser att ges, både grundläggande kurser och mer avancerade sådana. Kurserna är i första hand öppna för forskarstuderande och nya forskare men även seniora forskare som är intresserade av repetition eller fortbildning.

Mer information om QRM och utbudet av kurser och aktiveter hittas här:www.qrm.gu.se

Forskarskolans styrgrupp består av seniora forskare från Göteborgs universitet och Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2023-10-25