"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tidigare doktorandgrupper

Bild: Marlene Lahti

vid Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Grupp 11 - antagna september 2020


Länk till gruppsida

Grupp 10 - antagna september 2019

Länk till gruppsida

Grupp 9 - antagna september 2017

Per Rosengren Lunds universitet
Projekt: Epidemiologiska studier av arytmier

Per-Ola Forsberg Lunds universitet
Avhandlingstitel: Neighborhood Effects on Cardiovascular Health (2022) Länk till avhandling

Jenny Koppner Linköpings universitet
Projekt: Perceived and biologically measured stress and health in socially different populations throughout life

Carrie Tran Karolinska Institutet
Projekt: Hur kan vi främja interprofessionell utbildning för studenter i primärvården med hjälp av virtuell patient system?

Maria Fragkou Dragka Linköpings universitet
Projekt: To investigate risk categorization and early diagnosis strategies in suspected skin cancer, based on the goal of improving skin cancer prognosis

Kristin Ottarsdottir Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Endogenous sex hormones and cardiometabolic risk factors – population-based studies within the Skaraborg Project (2022) Länk till avhandling

Maria Brännholm Syrjälää Umeå universitet
Projekt: Minskat stillasittande på arbetet vid typ-2 diabetes - hälsoeffekter av en multikomponent intervention 

Florim Delijaj Uppsala universitet
Projekt: Effect of nocturnal retroflection of the neck on obstructive sleep apnea

Rebeka Arnljots Göteborgs universitet
Projekt: D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden

Grupp 8 - antagna september 2016

Johanna Wallensten Karolinska Institutet
Projekt: Differentialdiagnostik mellan utmattningssyndrom och egentlig depression- en studie av cellulära tillväxtfaktorer, nivåer av kortisol i hår samt utveckling av självskattningsformulär

Peter Nymberg Lunds universitet
Avhandlingstitel: Promoting physical activity and lifestyle changes in primary health care. Interviews, randomised controlled trial and cohort studies examining lifestyle factors and venous thromboembolism (2021) Länk till avhandling

Lena Rindner Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Women’s health in midlife - a person-centered approach in primary care -effects on mental, somatic, and urogenital symptoms, and quality of life (2021) Länk till avhandling

Helena Kornfält Isberg Lunds universitet
Avhandlingstitel: Urinary tract infections in primary care. Antimicrobial resistance, treatment and outcome (2020) Länk till avhandling

Gabriella Caleres Lunds universitet
Avhandlingstitel: Information transfer and medication safety for elderly patients in care transitions (2020) Länk till avhandling

Anna Moberg Linköpings universitet
Avhandlingstitel: Diagnosing pneumonia in primary care: Aspects of the value of clinical and laboratory findings and the use of chest X-ray (2020) Länk till avhandling

Joel Lillqvist Umeå universitet
Projekt: Ojämlikhet i kardiovaskulär hälsa – är förskrivningen del av problemet?

Maaike Giezeman Örebro universitet
Projekt: KOL och kronisk hjärtsjukdom i primärvården

Karin Rystedt Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Respiratory tract infections in primary care - aspects of diagnosis and treatment (2023) Länk till avhandling

Per Andersson Linköpings universitet
Projekt: studera sökvägarna för patienter med bröstsmärta samt utvärdera vilka faktorer som påverkar distriktsläkaren i den kliniska handläggningen av patienter med bröstsmärta

Grupp 7 - antagna september 2015

Christina Grape Viding Uppsala universitet
Avhandlingstitel: Cultural activities and health: Singer, patient, and healthcare staff perspectives. From feelings to biology (2021) Länk till avhandling

Ina Asklund Umeå universitet
Avhandlingstitel: A mobile app for self-management of urinary incontinence: treatment effect and user experience (2020) Länk till avhandling

Emma Nyström Umeå universitet
Avhandlingstitel: Self-Management of Urinary Incontinence Using eHealth (2019) Länk till avhandling

Maria Borland Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease (2018) Länk till avhandling

Anna-Karin Norlin Linköpings universitet
Avhandlingstitel: Exploring the Biopsychosocial Model in Irritable Bowel Syndrome: with emphasis on stress, comorbidities and fatigue (2020) Länk till avhandling

Lina Ejlertsson Lunds universitet
Avhandlingstitel: Recovery at work as a health-promoting process (2021) Länk till avhandling

Catharina Ingvarsson Umeå universitet
Projekt: Betydelsen av diagnostiskt intervall och boende i glesbygd för kolorektalcancer

Mante Hedman Umeå universitet
Projekt: Sjukstugemodellen i Lappland

Carin Tillman Lunds universitet
Projekt: att över tid följa besöksmönster till sjuksköterskor och läkare i primär- respektive organspecialistvård från år 2007 till 2014 i Skåne samt att analysera förändringar i kontinuitet i patient-läkarrelationen i primärvården för patienter med diabetes

Jon Pallon Lunds universitet
Avhandlingstitel: Pharyngotonsillitis in primary health care. Aetiology and clinical findings (2022) Länk till avhandling

Grupp 6 - antagna september 2014

Cecilia Lenander Lunds universitet
Avhandlingstitel: Interventions to improve medication use in elderly primary care patients (2017) Länk till avhandling

Tobias Andersson Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Diabetes and hypertension - entangled chronic conditions in primary care. Time trends and determinants for mortality and cardiovascular complications (2021) Länk till avhandling

Anna Holst Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Aspects of cost-effectiveness and feasibility of primary care implementations (2019) Länk till avhandling

Mia Tyrstrup Lunds universitet
Avhandlingstitel: Quality in antibiotic prescribing in primary care (2017) Länk till avhandling

Victoria Belin Benninge Göteborgs universitet
Projekt: Stress and resilience in adolescents – long term consequences on blood pressure development

Helena Ödesjö Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Register-based evaluation of primary care (2020) Länk till avhandling

Maria Samefors Linköpings universitet
Avhandlingstitel: Aspects of Vitamin D Deficiency in Elderly People in Nursing Homes and in Patients with Type 2 Diabetes: with Emphasis on Mortality, Cardiovascular Morbidity and Mental Health (2020) Länk till avhandling

Johanna Haraldsson Uppsala universitet
Projekt: Unga mäns sexuella och reproduktiva hälsa. Möjligheter och utmaningar i svensk primärvård

Anna Bengtsson Umeå universitet
Avhandlingstitel: Pictorial presentation of subclinical atherosclerosis: a measure to reduce the risk for cardiovascular disease (2021) Länk till avhandling

Ghassan Gourgis Linköpings universitet
Projekt: Diagnostik och prevention av hudcancer i primärvården

Grupp 5 - antagna september 2013 

Delshad Saleh Akrawi Lunds universitet
Avhandlingstitel: Epidemiology of kidney failure and glomerulonephritis in Sweden. Hereditary and non-hereditary factors (2018) Länk till avhandling

Maria Eriksson Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Health locus of control, depressive symptoms, and insulin resistance. Implications for treatment and prevention in general population and primary care (2022) Länk till avhandling

Maria Waller Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Socioeconomic aspects of lifestyle and women's health: a primary care and population perspective (2020) Länk till avhandling

Ted Engfeldt - avbrutna forskarstudier 

Beata Borgström Bolmsjö Lunds universitet
Avhandlingstitel: Aspects of treatment and care of nursing home residents (2016) Länk till avhandling 

Aina Lilja Umeå universitet
Projekt: Vad har Gud med saken att göra? Om den religiösa patienten i den sekulära sjukvården

Minna Johansson Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect? (2018) Länk till avhandling

Katarina Verheijen Lunds universitet
Projekt: Uppföljning av kvinnor över 50 år med handledsfraktur i Skaraborg 2009. Deras risk för osteoporos, deras livskvalitet och omhändertagande i primärvården

Marie Bräutigam Ewe Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: A prevention and health promotion programme for persons with overweight in Primary Health Care Patient outcomes and nurses’ experiences in terms of weight, lifestyle, health and risk factors (2020) Länk till avhandling

Anna-Karin Halldin Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Aspects of heart failure development and prevention in women (2020) Länk till avhandling

Grupp 4 - antagna september 2012

Thorbjörn Lundberg Umeå universitet
Avhandlingstitel: Tympanic Membrane – A study of children with otitis media in general practice (2014) Länk till avhandling

Marie Kivi Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Internet-based treatment of Depression in Primary Care (2015) Länk till avhandling

Tijn Hendrikx Umeå universitet
Avhandlingstitel: Catch Atrial Fibrillation, Prevent Stroke (2015) Länk till avhandling

Moa Wolff Lunds universitet
Avhandlingstitel: Yoga as a treatment in primary health care (2016) Länk till avhandling

Johanna Sjölander - avbrutna forskarstudier 

Marine Sturesson Umeå universitet
Avhandlingstitel: Primärvårdens arbete med sjukskrivna - patientmöte, bedömningar och samverkan (2015) Länk till avhandling

Helena Hörder Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Successful ageing with a focus on fitness and physical activity (2014) Länk till avhandling

Mialinn Arvidsson Lindvall Örebro universitet
Avhandlingstitel: Physiotherapeutic perspectives on balance control after stroke (2018) Länk till avhandling

Miriam Pikkemaat Lunds universitet
Avhandlingstitel: Complications in type 2 diabetes (2018) Länk till avhandling 

Anette Lundqvist Umeå universitet
Avhandlingstitel: Nutritional aspects of behavior and biology during pregnancy and postpartum (2016) Länk till avhandling

Grupp 3 - antagna september 2011

Nasser Ahmadi Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Dysepnea, with a focus on cardivascular disease (2016) Länk till avhandling

Carina Wennerholm Linköpings universitet
Avhandlingstitel: Risk for cardiovascular disease in middle-aged women in different social environments (2017) Länk till avhandling

Anna Backeström Umeå universitet
Projekt: Kognitiv dysfunktion och påverkan av en störd glukos och insulin metabolism

Lena Jutterström Umeå universitet
Avhandlingstitel: Illness integration, self-management and patient-centred support in type 2 diabetes (2013) Länk till avhandling

Pär-Daniel Sundvall Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes (2014) Länk till avhandling

Eva-Britt Norberg Umeå universitet
Avhandlingstitel: Dagliga aktiviteter bland äldre med kronisk hjärtsvikt – begränsningar och möjligheter (2014) Länk till avhandling

Pernilla Ohlin - avbrutna forskarstudier

Karin Rådholm Linköpings universitet
Avhandlingstitel: Cardiovascular risk factors in elderly – With special emphasis on atrial fibrillation, hypertension and diabetes (2015) Länk till avhandling

Sigrid Salomonsson Karolinska Institutet
Avhandlingstitel: CBT in primary care – Effects on symptoms and sick leave, implementation of stepped care and predictors of outcome (2018) Länk till avhandling

Kaveh Pourhamidi Umeå universitet
Avhandlingstitel: Periperal nerve function – metabolic features, clinical assessment, and heat shock protein 27 (2013) Länk till avhandling

Grupp 2  - antagna januari 2011

Anne Björk Uppsala universitet
Avhandlingstitel: Aspects of Vitamin D (2017) Länk till avhandling

Gunnar Nilsson Umeå universitet
Avhandlingstitel: Ischematic heart disease – risk assessment, diagnosis, and secondary preventive treatment in primary care (2016) Länk till avhandling

Christina Johnson Linköpings universitet
Licentiattitel: Telephone advice nursing: communication, patient satisfaction and tool development (2019) Länk till licentiatavhandling

Maria Landén Ludvigsson Linköpings universitet
Avhandlingstitel: Neck-specific excercise with or without a behavioral approach, or prescription of physical activity in chronic whiplash associated disorders (2016) Länk till avhandling 

Göran Waller Umeå universitet
Avhandlingstitel: Self-rated health - From epidemiology to patient encounter (2015) Länk till avhandling

John Dahlström - avbrutna forskarstudier 

Maria Magnil Molinder Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Mid to moderate depression in the elderly in Primary Care – detection, patient centerdness and course (2012) Länk till avhandling

Carl Wikberg Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Apects of management of depression in primary care (2017) Länk till avhandling

Eva Thorell Uppsala universitet
Avhandlingstitel: Physical Fitness and Pregnancy (2013) Länk till avhandling

Magnus Olofsson Linköpings universitet
Avhandlingstitel: Microbiological Survelliance in Primary Health Care (2017) Länk till avhandling

Grupp 1 - antagna september 2010

Andy Maun Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Approaches to Ensure and Improve Quality at Primary Helathcare Centres (2015) Länk till avhandling

Bledar Daka Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: Sex hormones and cardiovascular risk in men and women (2014) Länk till avhandling

Pär E:son Jennersjö Linköpings universitet
Avhandlingstitel: Risk factors in type 2 diabetes with emphasis on blood pressure, physical activity and serum vitamin D (2016) Länk till avhandling

Mikael Lilja Umeå universitet
Avhandlingstitel: Rends in obesity and type 2 diabetes; ethnic aspects and links to adipokines (2011) Länk till avhandling

Margareta Hellgren Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: DIAVIP – Diabetes Prevention in Primary Care – Implications for Physical Activity (2014) Länk till avhandling

Eva Melin Lunds universitet
Avhandlingstitel: Psycosomatic aspects on diabetes and chronic pain (2014) Länk till avhandling

Elzbieta Kaszuba Lunds universitet
Avhandlingstitel: Heart failure patients with chronic obstructive disease with special reference to primary care (2018) Länk till avhandling

Jenny Eckner Göteborgs universitet
Avhandlingstitel: High blood pressure – determinants and risks (2014) Länk till avhandling

Malin Sjöström Umeå universitet
Avhandlingstitel: Internet-based treatment of stress urinary incontinence (2014) Länk till avhandling

Kristian Gjessing Linköpings universitet
Avhandlingstitel: Impact of medical and non-medical Factors on Quality and Costs in Primary Care: A Conscious Look at Subconcious Processes (2023) Länk till avhandling

 
 
Senast uppdaterad: 2024-04-02