"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om att skapa ett hållbart akademiskt arbetsliv

Forskarskolan vid humanistiska fakulteten vill främja intellektuell och social gemenskap över ämnesgränserna, utveckla kompetenser och färdigheter, samt arbeta för bättre möjligheter till arbete både inom och utanför akademin. Ett annat viktigt mål för Forskarskolan är att bidra till ökad internationalisering.

Forskarskolan (Faculty of Arts Doctoral College, FADC) är en gemensam tvärvetenskaplig plattform för kritisk diskussion om humanioras roll i samtid och framtid. Inom forskarskolan anordnas kurser och månadsseminarier med olika teman. Både kurserna och seminarierna är öppna för fakultetens samtliga doktorander.

Föreståndare för Humanistiska fakultetens forskarskola är Annika Egan Sjölander, docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har länge varit engagerad i forskarutbildningsfrågor och har initierat och ansvarat för ett flertal mångvetenskapliga doktorandkurser.

 

Varför är det viktigt att det finns med ett moment av "karriärplanering" i Forskarskolan?

– Forskarutbildning är en utbildning för ett hållbart arbetsliv inom och utom akademin. Kursen i karriärplanering och meritdokumentation är menad som ett stöd för doktoranderna att redan under sina forskarstudier tänka på sin framtid och vad man vill göra efter det att avhandlingen är klar, säger Annika Egan Sjölander.

– Därför får de hjälp av universitetets proffs på karriärplanering med att sätta samman sina CV:s och att presentera sina befintliga meritportföljer. Processen möjliggör också att individer definierar vilka kompetenser de behöver ytterligare för att nå sina mål. Det är värdefullt att uppmärksamma medan tid är under forskarstudierna. Vi vill skapa förutsättningar för att doktoranderna ska fatta medvetna beslut och i möjligaste mån påverka sitt eget framtida yrkesliv.

 

Vilka är de vanligaste frågorna och/eller "ämnen" som tas upp i diskussionerna kring detta?

– Under kursens gång deltar företrädare för universitetet, såväl erfarna forskare, lärare som tjänstemän/kvinnor, med sakkunskap kring meritvärdering, resursfördelning, publiceringsstrategier, forskningsfinansiering osv.

– Kursen leds av FADC:s föreståndare och flera av den Humanistiska fakultetens medarbetare medverkar. Vi samarbetar också med Universitetspedagogiskt centrum, Externa relationer, Grants Office som Designhögskolan sedan flertalet år eftersom dessa besitter nyckelkompetenser av värde för våra doktorander.

På vilket sätt kan man redan under doktorandtiden påverka sin karriär i framtiden?

– Som jag nämnde genom att göra medvetna val under sin studietid. Ett centralt tema i kursen är att diskutera akademin som organisation och arbetsplats och inte minst humanioras roll i samtiden, såväl dess förtjänster som nackdelar.

– En pedagogisk nyckel i sammanhanget är att vi sätter ord på det som ofta traderas muntligt i kulturen alternativt tas för självklart. Här diskuteras kritiska studier och aktuell litteratur på temat. Att kunna sätta ord på den omgivning man verkar i är A och O för att kunna bidra och inte minst förändra den i en än mer progressiv riktning.

Kursdeltagare har under årens lopp har uttryckt att de haft stor nytta av dessa kunskaper och sedan ett par år tillbaka är denna del också obligatoriskt för de av fakultetens doktorander som tillhör den humanistiska fakultetens forskarskola (Faculty of Arts Doctoral College, FADC). Kursen är dock öppen för alla fakultetens doktorander och vi välkomnar fler deltagare. Nästa kursomgång sker i april/maj 2017.

Kirk Sullivan, professor i lingvistik, är biträdande föreståndare vid FADC. Under de senaste 10 åren har han varit handledare för två doktorander i kognitionsvetenskap, två i engelsk språkvetenskap och en i fonetik. Han är för närvarande huvudhandledare för en student i lingvistik och biträdande handledare till två studenter i lingvistik och en i språkundervisning och didaktik.

Text: Per Melander, Umeå universitet

Senast uppdaterad: 2018-11-30