"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nordiska forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap

Målet med den nordiska forskarskolan Norslis är att stärka kvaliteten inom biblioteks- och informationsvetenskap för att kunna möta kraven från kunskapssamhället.

Förutsättningarna att nå målen stärks genom forskarskolans internationella erfarenheter och nätverksbyggande. Vidare är forskarskolan kontaktskapande för både doktorander och handledare där internationellt erkända gästlärare bidrar till att överbrygga kunskapsgapet som finns i Norden och Baltikum.

Verksamheten täcker ett brett spektrum av ämnen inom området och fokuserar på teoretiska och metodologiska aspekter.

Forskarskolan har byggts upp och tidigare drivits vid Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2023-02-13