"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitektur och trä

Forskargrupp Forskningsgruppen för arkitektur och trä vid UMA stöder och främjar mångsidig arkitekturforskning om människors engagemang kring skogar, träd samt trä i design och produktion av träarkitektur och träbyggnadsprodukter.

Forskargruppen Arkitektur och trä främjar en konceptuell och kritisk medvetenhet om hur trä kan bidra till att minska den byggda miljöns koldioxidavtryck utan att försumma konsekvenserna för miljöerna som producerar det. Vi inser att ett enskilt material inte kan ge ett svar på samhällets miljöutmaningar, men vi tror också på träets potential att ersätta koldioxidavgivande material och sörja för kolbindning.

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet ligger nära några av Europas mest ekonomiskt produktiva skogar och banbrytande träindustrier. Sverige är för närvarande världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror och skördar cirka 90 miljoner kubikmeter varje år. Innovativa nya byggtekniker och applikationer ökar efterfrågan på trä och träprodukter. Samtidigt befinner vi oss också på historiskt samiskt territorium där industriellt skogsbruk bringar olika intressen i konflikt. Vi inser, i relation till detta, att trä både är historiebärande och ett snabbt utvecklande byggmaterial.

Forskningsgruppen Arkitektur och trä på Arkitekthögskolan innefattar arkitekter och forskare med olika kulturella, metodologiska, epistemologiska och filosofiska förhållningssätt till trä som inkluderar bevarande, återplantering av skog, kartläggning, analys och utforskning av materialdesign. Gruppen stödjer produktionen av ny kunskap om skog, trä och arkitektur i form av examensarbeten, tidningar, öppna artiklar, böcker och utställningar.

Forskningsgruppen Arkitektur och trä träffas regelbundet digitalt och analogt för att stödja skapandet av en inkluderande, kritisk och stabil forskningsmiljö. När forskarutbildningen återupptas vid UMA kommer vi att lägga grunden för en stimulerande gemenskap av framtida forskare och praktiker. Vi kommer också att bidra till etableringen av nya kurser och program vid UMA.

Vårt arbete fokuserar på (men är inte begränsat till) tre av FN:s mål för hållbar utveckling: 11, hållbara städer och samhällen; 12, Ansvarsfull konsumtion och produktion; 13, klimatåtgärder.

Forskningsledare

James Brown
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 20

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan

Forskningsområde

Arkitektur
Senast uppdaterad: 2024-02-23