"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Barbara Sixt, Eva-Maria Diehl, Copyright Barbara Sixt, The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS. The picture may only be used for information about the publication of Barbara Sixt in PLOS ONE: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0224324 corresponding author: barbara.sixt@umu.se

Åsa Gylfe Lab

Forskargrupp Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.

Varje år drabbas mer än 100 miljoner människor i världen av en sexuellt överförd klamydiainfektion och nästan lika många behandlas för trakom, en klamydiainfektion i ögonen som kan förstöra synen. Infektionerna behandlas med antibiotika som också har effekt mot andra bakterier och driver fram antibiotikaresistens hos andra sjukdomsframkallande bakterier.

Antibiotikaresistens uppstår även hos klamydiabakterier och i framtiden kan dagens antibiotika bli mindre verksamma mot klamydiainfektioner.

Målet med min forskning är att hitta små molekyler som kan utvecklas till nya läkemedel mot infektioner. Specifikt fokuserar jag på molekyler som har effekt på klamydiabakterier. Projektet kan på lång sikt leda fram till nya behandlingsalternativ för klamydiainfektioner och även för andra infektioner, samtidigt minska resistensutveckling och förhindra globalt förekommande invalidiserande sjukdomar.

Populärvetenskap:

Forskning för ett ögonblick

Vetenskapslunch

Forskningsledare

Åsa Gylfe
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 11 26

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Avhandling: Nytt ämne som motverkar klamydiabakterier

Ett ämne som hämmar hur klamydiabakterier får fäste i kroppen kan ge nya behandlingar, visar avhandling.

Senast uppdaterad: 2024-02-08