Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Åsa Gylfe

Forskningsgrupp forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier

Varje år drabbas mer än 100 miljoner människor i världen av en sexuellt överförd klamydiainfektion och nästan lika många behandlas för trakom, en klamydiainfektion i ögonen som kan förstöra synen. Infektionerna behandlas med antibiotika som också har effekt mot andra bakterier och driver fram antibiotikaresistens hos andra sjukdomsframkallande bakterier.

Antibiotikaresistens uppstår även hos klamydiabakterier och i framtiden kan dagens antibiotika bli mindre verksamma mot klamydiainfektioner.

Målet med min forskning är att hitta små molekyler som kan utvecklas till nya läkemedel mot infektioner. Specifikt fokuserar jag på molekyler som har effekt på klamydiabakterier. Projektet kan på lång sikt leda fram till nya behandlingsalternativ för klamydiainfektioner och även för andra infektioner, samtidigt minska resistensutveckling och förhindra globalt förekommande invalidiserande sjukdomar.

Forskning för ett ögonblick

Vetenskapslunch

Forskningsledare

Åsa Gylfe
Biträdande universitetslektor, specialistutbildad läkare, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-785 11 26

Gruppöversikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Avhandling: Nytt ämne som motverkar klamydiabakterier
Avhandling: Nytt ämne som motverkar klamydiabakterier

Ett ämne som hämmar hur klamydiabakterier får fäste i kroppen kan ge nya behandlingar, visar avhandling.