"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser

Är du student och intresserad av forskningen inom CogLing-nätverket? Då kanske dessa kurser kan vara av intresse:

Metafor och metonymi i politisk diskurs
Profilkurs: Metaforer i politiskt, vetenskapligt och vardagligt språkbruk
Språk och kognition
Att tillämpa kognitiv lingvistik i främmandepråksundervisning

Kursen Metafor och metonymi - ett kognitivt semantiskt perspektiv kan läsas inom olika huvudområden:

Lingvistik
Engelska
Franska
Svenska/Nordiska språk

Kursen Kognitiv semantik: Språk, tanke och betydelse kan läsas inom olika huvudområden:

Engelska
Lingvistik
Svenska/Nordiska språk

Senast uppdaterad: 2023-03-09