"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läsares fiktionsvärldar

Människor använder narrativ för att förstå världen; historier är centrala för hur vi uppfattar oss själva och andra. Under de sista decennierna har överlappningar mellan neurovetenskap och litteraturstudier fördjupat kunskapen om hur historier och historieberättande används och fungerar, speciellt vad gäller hur människor kognitivt uppfattar aspekter av tillvaron, oavsett om dessa är fiktiva eller faktiska.

Maria Lindgren Leavenworth och Van Leavenworth utforskar dessa idéer genom att fokusera på skönlitterära rollfigurer och på hur de uppfattas och tolkas av läsare. Det svåröversatta begreppet Theory of Mind (närmast inlevelseförmåga) är av särskild vikt för deras projekt, och speciellt hur det använts av teoretiker som Alan Palmer (Fictional Minds 2004), Blakey Vermeule (Why Do We Care about Literary Characters? 2010), och Lisa Zunshine (Why We Read Fiction: Theory of Mind and the Novel 2006). Med Theory of Mind avses de kognitiva förmågor som gör det möjligt för människor att läsa in andra individers tankar, mål, önskningar och övertygelser utöver det som tydligt uttrycks. De kognitiva processerna fungerar på samma sätt i mötet med rollfigurer i fiktion: läsare eller åskådare sätter samman vad som uppfattas som ett komplett medvetande baserat på ibland väldigt begränsad information. För dagens mediakonsumenter finns det många möjligheter online att förmedla tolkningar av fiktion. Ofta presenteras dessa tolkningar som egna historier eller bilder i form av fan fiction, fanfilmer eller fan-konst. Produkter som dessa utgör primärmaterialet i Lindgren Leavenworth's och Leavenworth's forskning, och analyserna syftar till att utöka kunskapen om individuellt och kollektivt medskapande i fiktionsvärldar, om olika nivåer av kognitivt engagemang, om textförståelseprocesser, och om funktionen och relevansen historieberättande i vår samtid. Exempel på projektets angrepssätt återfinns i artiklarna "A Truth Universally Acknowledged?: Pride and Prejudice and Mind-Reading Fans" (Lindgren Leavenworth 2015) och "Fragmented Fiction: Storyworld Construction and the Quest for Meaning in Justin Cronin's The Passage" (Lindgren Leavenworth and Leavenworth, 2017).

Referenser

Lindgren Leavenworth, Maria. "A Truth Universally Acknowledged?: Pride and Prejudice and Mind-Reading Fans." Storyworlds: A Journal of Narrative Studies, vol. 7, no. 2, 2015, pp. 93-110.

Lindgren Leavenworth, Maria, and Van Leavenworth. "Fragmented Fiction: Storyworld Construction and the Quest for Meaning in Justin Cronin's The Passage." Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 22-33.

Palmer, Alan. Fictional Minds. U of Nebraska P, 2004.

Vermeule, Blakey. Why Do We Care about Literary Characters? Johns Hopkins UP, 2010.

Zunshine, Lisa. Why We Read Fiction: Theory of Mind and the Novel. Ohio State UP, 2006.

Senast uppdaterad: 2023-05-09