"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkutveckling

Barns produktion av (nya) ordbildningar ur ett semantiskt perspektiv är något som särskilt intresserar Maria Rosenberg. Sammansatta ord är ett språkligt mönster för att kombinera begrepp. I denna process samspelar olika kognitiva processer. Sammansättningsmönster dyker upp tidigt i barns språkutveckling – redan i tvåårsåldern skapar barn spontant nya sammansatta ord. Nya sammansättningar har till funktion att beskriva eller namnge olika föremål eller företeelser. Genom att studera t.ex. barns ordbildningar får vi en inblick i deras konceptuella utveckling, vad gäller bl. a. kunskap om abstrakta begrepp, kategorisering och semantiska relationer.

 

Senast uppdaterad: 2023-10-25