"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Rosenberg

Mina huvudsakliga forskningsområden ligger inom morfologi, med fokus på ordbildning, lexikal semantik, kontrastiv lingvistik (svensk-fransk), korpuslingvistik och barnspråk.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Lingvistik
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Akademisk bakgrund 

  • FM Lingvistik, Umeå universitet, 2000.
  • FM Franska, Umeå universitet, 2001.
  • FL Fransk språkvetenskap, Stockholms universitet, 2006.
  • FD Fransk språkvetenskap, Stockholms universitet, 2008.
  • Postdok, Forskarskolan i romanska språk (FoRom), Stockholms universitet, 2009-2010.
  • Forskarstipendium, Ahlströms och Terserus Stiftelse, Stockholms universitet, 2011-2012.
  • Biträdande lektor i språk och språkdidaktik, Umeå universitet, 2012.
  • Universitetslektor och docent i lingvistik, Umeå universitet, 2017.


Tidigare projekt

Avhandlingen behandlade franska agentiva ordbildningar, framför allt VN-sammansättningar. Agentpolysemin och dess teoretiska implikationer, synkroniskt och diakroniskt, analyserades. De franska ordbildningarna studerades också i kontrast till svenskan. Stor plats ägnades åt mer renodlade teoretiska frågeställningar, såsom sammansättningens natur, begreppet "produktivitet", grammatikens arkitektur och dess grader av interaktion, samt semantisk extension.

Mitt postdok-projekt (2009-2010) spann vidare på trådar från avhandlingen. Det inkluderade kontrastiva svensk-franska studier av främst agentiva sammansättningar, inriktade på såväl sammansättningarnas inre semantiska struktur som typologiska frågor.

Mitt efterföljande forskningsprojekt (2011-2012) studerade svensk NN-sammansättning i fransk kontrast, baserat på en parallellkorpus. Ett centralt delprojekt var att etablera en fransk-svensk bidirektionell parallellkorpus. I svenskan är sammansättning en starkt produktiv ordbildningsprocess. Franskan föredrar istället olika typer av mer eller mindre lexikaliserade syntaktiska konstruktioner. Denna strukturella skillnad mellan språken bekräftades av studier inom projektet. 

Aktuella projekt

Min senare forskning rör bland anntat barns tillägnande av svensk ordbildning. Jag och Ingmarie Mellenius har även utarbetat en svensk anpassning, Swe-LARSP (Rosenberg & Mellenius 2016), av LARSP (Crystal, Fletcher & Garman 1989), ett engelskt protokoll för att kliniskt utvärdera barns typiska språkutveckling. Jag medverkar även i ett 3-årigt internationellt projekt, Derivational Networks from Cross-linguistic Perspective (http://www.ugr.es/~svalera/Monika/), där jag ansvarar för svenskans avledningar.

Diminutives across languages, theoretical frameworks and linguistic domains, Berlin; Boston: Walter de Gruyter 2024 : 153-178
Rosenberg, Maria
Binominal lexemes in cross-linguistic perspective: towards a typology of complex lexemes, Berlin/Boston: Mouton de Gruyter 2023 : 431-462
Rosenberg, Maria
Roczniki Humanistyczne, Lublin: The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin and the Faculty of Humanities of the John Paul II Catholic University of Lublin 2023, Vol. 71, (11) : 203-223
Rosenberg, Maria
Derivational networks across languages, Berlin/Boston: Mouton de Gruyter 2020 : 127-128
Popova, Geri; Rosenberg, Maria
Derivational networks across languages, Berlin/Boston: Mouton de Gruyter 2020 : 203-212
Rosenberg, Maria
Perspectives on abstract concepts: cognition, language and communication, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2019 : 241-261
Rosenberg, Maria
Morphology, Springer Netherlands 2018, Vol. 28, (3) : 229-252
Rosenberg, Maria; Mellenius, Ingmarie
The Semantics of Compounding, Cambridge: Cambridge University Press 2016 : 110-128
Mellenius, Ingmarie; Rosenberg, Maria
Meaning in translation: Illusion of precision, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2016 : 261-280
Rosenberg, Maria
Profiling grammar: more languages of LARSP, Bristol: Multilingual Matters 2016 : 42-63
Rosenberg, Maria; Mellenius, Ingmarie
Lingue e linguaggio, Società editrice il Mulino 2016, Vol. 1 : 107-135
Rosenberg, Maria; Mellenius, Ingmarie
Festival romanistica: contribuciones lingüísticas – contributions linguistiques – contributi linguistici – contribuições linguísticas, Stockholm: Stockholm University Press 2015 : 317-333
Rosenberg, Maria
NetWordS 2015. Word Knowledge and Word Usage: Representations and Processes in the Mental Lexicon: Conference proceedings, Pisa: Scuola Normale Superiore; Istituto di Linguistica Computazionale; Physiology of Communication (ComPhys); European Science Foundation (ESF) 2015 : 71-75
Rosenberg, Maria; Mellenius, Ingmarie
La Linguistique dans tous les sens, Stockholm: Kungl. Vitterhetsakademien 2013 : 207-225
Rosenberg, Maria
The semantics of word formation and lexicalization, Edinburgh: Edinburgh University Press 2013 : 102-120
Rosenberg, Maria
Modules and Interfaces, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 : 203-220
Rosenberg, Maria
STUF - Language Typology and Universals, Berlin: Akademie Verlag 2011, Vol. 64, (1) : 53-64
Rosenberg, Maria
Revue Romane, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2011, Vol. 46, (1) : 69-88
Rosenberg, Maria
Les Cahiers Sens Public, 13-14 : 83-99
Rosenberg, Maria
Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Innsbruck, 3-8 septembre 2007, T. 7, Berlin: Walter de Gruyter 2010 : 499-508
Rosenberg, Maria
Research in Computing Science, Special Issue: Natural Language Processing and its Applications, Mexico: Instituto Politécnico Nacional 2010, Vol. 46, (Special Issue) : 3-15
Rosenberg, Maria
Word Structure, Edinburgh: Edinburgh University Press 2010, Vol. 3, (2) : 181-204
Rosenberg, Maria
Universals and Typology in Word-Formation. Teaching Materials, Dvd.
Rosenberg, Maria
Forskningsrapporter / Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska, 37
Rosenberg, Maria
Acta Linguistica Hungarica, Budapest: Akadémia Kiadó 2007, Vol. 54, (3) : 341-360
Rosenberg, Maria
On-line Proceedings of the Fifth Mediterranean Morphology Meeting (MMM5) Fréjus 15-18 September 2005, Bologna: Università degli Studi di Bologna 2007 : 359-378
Rosenberg, Maria
Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk 2006
Rosenberg, Maria
XVIe Congrès des Romanistes Scandinaves, Roskilde: Roskilde University, Department of Language and Culture 2006 : 1-13
Rosenberg, Maria