Hoppa direkt till innehållet
printicon

David Lindquist

Gynekologiska tumörsjukdomar är vanliga världen över och mer än en miljon kvinnor insjuknar varje år. De tre vanligaste typerna är cancer i livmoderhalsen, cancer i livmodern och cancer i äggstockarna; cancer i blygdläppar och i slidan är mer ovanliga.

På Onkologens forskningslabb har man upptäckt en genfamilj med tre gener som kallas LRIG. Generna reglerar celltillväxt och har visat sig ha betydelse för prognosen i olika typer av cancersjukdomar, inklusive cancer i livmoderhalsen.
I cellulära experiment har man sett att ett högt uttryck av LRIG1 indikerar ett bättre behandlingssvar på vissa typer av cytostatika.
Syftet med den aktuella studien är att undersöka om det finns någon tillämpning av kunskaperna om LRIG som kan användas i den kliniska vardagen när man tar hand om patienter med gynekologisk cancer.
Det kommer att undersökas om uttryck av LRIG-generna kan användas för att förutsäga prognos för patienter med cancer i äggstockar, blygdläpp och vagina. Dessutom kommer eventuella genetiska förändringar i LRIG-generna att studeras med så kallad "next generation sequencing", det kommer att göras i prover tagna från patienter med cancer i livmoderhalsen, där vi redan vet att uttryck av LRIG proteiner har betydelse för prognosen. Denna metod kommer också att användas för att kartlägga hela genomet hos patienter med cancer i blygdläpparna.

Med dessa båda analyser kan man få kunskaper om vilka genetiska förändringar som driver sjukdomen och därmed kan man förhoppningsvis i framtiden individualisera behandlingen. Forskargruppen har också utvecklat en metod där man kan mäta LRIG proteiner i blodet och nu studeras om detta mått kan användas som diagnostisk markör eller eventuellt för att upptäcka återfall av cancersjukdomen. Slutligen kommer vi att undersöka om man kan använda LRIG uttryck för att förutsäga svar på behandling hos patienter som får cytostatika som tilläggsbehandling. Förhoppningen är att kunna använda kunskaper om LRIG proteinerna i omhändertagandet av patienter för att individualisera behandlingen och därmed förbättra prognos och minimera oönskade behandlingsbiverkningar.

Publications

2019
Molecular & Cellular Proteomics, Vol. 18, (4) : 735-743
Berggrund, Malin; Enroth, Stefan; Lundberg, Martin; et al.
2019
Carcinogenesis, Oxford University Press 2019, Vol. 40, (2) : 269-278
Cui, Tao; Enroth, Stefan; Ameur, Adam; et al.
2019
Oncology Reports, Spandidos Publications 2019, Vol. 42, (1) : 142-150
Stefansson, Kristina; Oda, Husam; Öfverman, Charlotte; et al.
2018
Archives of Gynecology and Obstetrics, Vol. 298 : 373-380
La Russa, M; Zapardiel, I; Halaska, M J; et al.
2018
Reports of morphology, Vol. 24, (1) : 21-27
Sukhin, V. S.; Danyliuk, S. V.; Sukhina, O. M.; et al.
2018
International journal of oncology, Vol. 52, (4) : 1189-1197
Lindquist, David; Alsina, Fernando C.; Herdenberg, Carl; et al.
2018
Морфологія, Vol. 12, (2) : 62-71
Sukhin, V. S.; Danyliuk, S. V.; Sukhina, O. N.; et al.