"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

David Lindquist

Jag är ordförande för programrådet för läkarprogrammet och lärare och ämnesföreträdare för ämnet professionell utveckling (PU). Min forskning och mitt kliniska arbete har fokus på gynekologisk cancer.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling Roll: Avdelningschef, Biträdande prefekt
Plats

Min forskning syftar till att undersöka om det finns någon tillämpning av kunskaperna om LRIG - en genfamilj med tre gener - som kan användas i klinisk vardag när man tar hand om patienter med gynekologisk cancer.

Oncology Letters, Spandidos Publications 2022, Vol. 24, (5)
Green, Caroline; Mettävainio, Martin Isaksson; Kjellman, Christina; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 32, (10) : 1309-1315
Kacperczyk-Bartnik, Joanna; Nowosielski, Krzysztof; Razumova, Zoia; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2022, Vol. 61, (11) : 1425-1433
Lorenzzi Löfgren de Melo, Alexandra; Linder, Anna; Sundfeldt, Karin; et al.
Oncology Letters, Spandidos Publications 2022, Vol. 23, (1)
Ranhem, Cecilia; Larsson, Gabriella Lillsunde; Lindqvist, David; et al.
International Journal of Medical Education, Nottingham: Medical Education Unit University of Nottingham 2021, Vol. 12 : 233-242
Danielsson, Johanna; Hadding, Cecilia; Martin, Fahlström; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2021, Vol. 149, (1) : 66-74
Nagel, Gabriele; Bjørge, Tone; Jaensch, Andrea; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 60, (9) : 1218-1224
Patthey, Annika; Boman, Karin; Tavelin, Björn; et al.
Cancers, MDPI 2021, Vol. 13, (6) : 1-12
Razumova, Zoia; Oda, Husam; Govorov, Igor; et al.
BMJ Supportive & Palliative Care
La Russa, Mariaclelia; Zapardiel, Ignacio; Zalewski, Kamil; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2020, Vol. 59, (6) : 636-643
Lindemann, K.; Martinsson, Lisa; Kaasa, S.; et al.
Molecular & Cellular Proteomics, Vol. 18, (4) : 735-743
Berggrund, Malin; Enroth, Stefan; Lundberg, Martin; et al.
Carcinogenesis, Oxford University Press 2019, Vol. 40, (2) : 269-278
Cui, Tao; Enroth, Stefan; Ameur, Adam; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 29 : A174-A174
Kacperczyk-Bartnik, J.; Nowosielski, K.; Lindquist, David; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 29 : A358-A358
Razumova, Z.; Oda, H.; Govorov, I.; et al.
Oncology Reports, Spandidos Publications 2019, Vol. 42, (1) : 142-150
Stefansson, Kristina; Oda, Husam; Öfverman, Charlotte; et al.
Archives of Gynecology and Obstetrics, Vol. 298 : 373-380
La Russa, M; Zapardiel, I; Halaska, M J; et al.
International journal of oncology, Vol. 52, (4) : 1189-1197
Lindquist, David; Alsina, Fernando C.; Herdenberg, Carl; et al.
Reports of morphology, Vol. 24, (1) : 21-27
Sukhin, V. S.; Danyliuk, S. V.; Sukhina, O. M.; et al.
Морфологія, Vol. 12, (2) : 62-71
Sukhin, V. S.; Danyliuk, S. V.; Sukhina, O. N.; et al.
Anticancer Research, International Institute of Anticancer Research 2017, Vol. 37, (10) : 5319-5328
Näsman, Anders; Bersani, Cinzia; Lindquist, David; et al.
PLOS ONE, Vol. 12, (8)
Ranhem, Cecilia; Larsson, Gabriella Lillsunde; Hedman, Håkan; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 27, (3) : 620-626
Zalewski, Kamil; Lindemann, Kristina; Halaska, Michael J; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 26 : 2-73
Lindemann, Kristina; Zalewski, Kamil; Halaska, Michael J.; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 26 : 28-28
Lindquist, David
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 26, (Supplement 3) : 1046-1046
Ofverman, Charlotte; Stefansson, Kristina; Ottander, Ulrika; et al.
PLOS ONE, Public library science 2016, Vol. 11, (1)
Roura, Esther; Travier, Noémie; Waterboer, Tim; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 26 : 598-599
Zalewski, K.; Lindemann, K.; Halaska, M.; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2015, Vol. 54, (8) : 1113-1119
Kvarnbrink, Samuel; Karlsson, Terese; Edlund, Karolina; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 25, (9) : 1100-1100
Lindquist, David; Öfverman, Charlotte; Stefansson, Kristina; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 135, (10) : 1058-1064
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Arvidsson, Andreas; et al.
Oncology Letters, Spandidos Publications 2015, Vol. 10, (6) : 3565-3572
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 25, (9) : 684-684
Stefansson, Kristina; Oda, Husam; Öfverman, Charlotte; et al.
International Journal of Cancer, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 135, (2) : 440-452
Castellsagué, Xavier; Pawlita, Michael; Roura, Esther; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2014, Vol. 3, (1) : 190-198
Chen, Dan; Hammer, Joanna; Lindquist, David; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2014, Vol. 110, (6) : 1561-1570
Hellman, K; Lindquist, David; Ranhem, C; et al.
Acta Oncologica, Informa Healthcare 2014, Vol. 53, (9) : 1135-1142
Lindquist, David; Kvarnbrink, Samuel; Henriksson, Roger; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2014, Vol. 110, (7) : 1793-1800
Lindquist, David; Näsman, A.; Tarján, M.; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 24, (9 suppl 4) : 892-892
Lindquist, David; Ranhem, C.; Stefansson, Kristina; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Informa Healthcare 2014, Vol. 134, (4) : 401-406
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
Anticancer Research, Vol. 34, (10) : 5872-5873
Nasman, A.; Nordfors, C.; Tertipis, N.; et al.
International Journal of Cancer, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 135, (2) : 453-466
Roura, Esther; Castellsagué, Xavier; Pawlita, Michael; et al.
International Journal of Oncology, Spandidos Publications 2013, Vol. 42, (1) : 247-252
Muller, Susanne; Lindquist, David; Kanter, Lena; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2013, Vol. 2, (4) : 507-18
Näsman, Anders; Nordfors, Cecilia; Grün, Nathalie; et al.
International Journal of Molecular Medicine, Spandidos publications 2012, Vol. 30, (Suppl 1) : S42-S42
Lindquist, David; Henriksson, Roger; Hedman, Hakan
Anticancer Research, International Institute of Anticancer Research 2012, Vol. 32, (1) : 153-161
Lindquist, David; Ährlund-Richter, Andreas; Tarján, Miklós; et al.
Pathology research international, Sage-Hindawi 2011, Vol. 2011 : 860584-
Lindquist, David; Hellberg, Dan; Tot, Tibor
Human Pathology, Philadelphia, Pa.: Saunders 2011, Vol. 42, (11) : 1761-1769
Tot, Tibor; Gere, Mária; Pekár, Gyula; et al.
Pathology research international, Sage-Hindawi 2011, Vol. 2011 : 480960-
Tot, Tibor; Pekár, Gyula; Hofmeyer, Syster; et al.
International Journal of Cancer, Vol. 125, (2) : 362-6
Näsman, Anders; Attner, Per; Hammarstedt, Lalle; et al.
Anticancer Research, Vol. 28, (2B) : 1133-8
Dahlstrand, Hanna; Näsman, Anders; Romanitan, Mircea; et al.

Sedan 1 februari 2023 är jag ordförande för Programrådet för Läkarprogrammet. Min undervisning är inom ämnet Professionell Utveckling (PU) på läkarprogrammet. Jag har varit handledare på de flesta terminer och momentansvarig för vissa samt deltagit som examinator i OSCE för PUs räkning. Just nu är jag också ämnesföreträdare för PU.