"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Digital fysik

Forskargrupp Med digital fysik kan du skapa virtuella kopior av verkliga system, producera syntetisk träningsdata för AI-lösningar och experimentera med maskiner och material som ännu inte skapats.

Digital fysik är konsten och vetenskapen att skapa virtuella miljöer som utvecklas enligt fysikens rörelselagar. Detta möjliggör säkra och kontrollerade experiment med maskiner och lösningar som ännu inte skapats. Simulering är avgörande för att utveckla AI-baserad perception och styrning, vilket kräver stora mängder (syntetisk) träningsdata.

Forskargruppen ägnar sig åt den underliggande beräkningsvetenskapen - hur man når en detaljerad och snabb digital fysik. Vi utforskar också nya sätt att använda digital fysik som går utöver traditionell användning av simulering, till exempel för att utveckla maskinperception och intelligenta system som verkar i dynamiska och ostrukturerade miljöer.

Vi är specialiserade på diskret variationsmekanik, multikropps- och multifysiska system med icke-slät dynamik, diskreta element samt på att skräddarsy högpresterande numeriska metoder och reducerad modellering för snabb simulering - ofta i realtid eller snabbare.

Vi har ett särskilt intresse för modellering och simulering av granulära material, terräng, tunga arbetsmaskiner, robotar, och transportsystem som rör sig i gruvor, mark och skog eller främmande planeter.

Mer information

För mer läsning om vår forskning och publikationer, se vår egen webbplats digitalphysics.se.

Forskningsledare

Martin Servin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 08

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för Fysik

Forskningsområde

Fysik
Senast uppdaterad: 2023-02-06