"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ulrika Sahlén

Om HUSS

HUSS står för Hälsa Utbildning Stress och Sömn. Forskargruppen bedriver forskning om psykisk ohälsa med fokus på stress och sömn. Vi har ett särskilt intresse för tidiga interventioner, verksamhetsnära forskning och samverkan.

Idag söker patienter vård för psykisk ohälsa i en takt som primärvården har svårt att möta upp. Stress- och sömnproblem är vanligt förekommande vid många typer av psykisk och somatisk ohälsa. I två verksamhetsnära delprojekt inriktar vi forskningen på implementering och utvärdering av stress- och sömnbehandling. Dessutom utvecklar vi förklaringsmodeller för stress- och sömnproblematik genom epidemiologisk forskning i ytterligare ett delprojekt.  

De verksamhetsnära delprojekten bygger på ett samarbete mellan primärvården i Region Västerbotten och Institutionen för psykologi med fokus på just stress och sömn. Samarbetet innebär att vi utbildar psykologstudenter som på termin fem håller psykoedukativa gruppbehandlingar för stress och sömnbesvär och låter dem praktisera sina kunskaper ute på hälsocentraler i Umeåregionen. På detta sätt får studenterna tillfälle till praktisk träning samtidigt som regionen kan ge tidiga insatser till fler patienter till låg kostnad. Vi vill gärna se detta som ett skolexempel på integrering av universitetets tre uppgifter: Utbildning, forskning och samverkan med övriga samhället. I ett påbyggnadsprojekt utvecklas och implementeras stress- och sömnskorna digitalt som E-hälsovariant. 

Senast uppdaterad: 2023-02-13