"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ulrika Sahlén

Symposier

Syftet med HUSS-symposierna är att öka samarbetsytan mellan centrala aktörer - praktiker och forskare - inom området psykisk och stressrelaterad ohälsa. Olika samhällsaktörer som har medverkat är Försäkringskassa, kommuner, Arbetsförmedling, Region Västerbotten, -Västernorrland, -Norrbotten, samt privata aktörer. Symposierna har varit gratis och tillgängliga för alla intresserade.

Tidigare genomförda symposier

25 augusti 2023: Nätverkssymposium om återhämtning
Symposiet kommer att fokusera på återhämtning. Syftet med symposiet är att hålla kontakten med varandra, utbyta idéer och inspireras av varandras arbete. Idén är att öka samarbetsytan mellan centrala aktörer - praktiker och forskare - inom området psykisk och stressrelaterad ohälsa. Vi har förmånen att få presentera Niclas Almén som är aktuell med sin avhandling Intervening Stress Recovery Behaviors in Everyday Life, Susanna Jernelöv som har skrivit boken Sov gott, råd och tekniker från KBT, Annika Clarke Norell som bl a forskar om ungas sömn och Per Höglund som skriver på en avhandling om psykisk ohälsa i Västerbotten.

Här hittar du program och mer information om symposiet
https://www.umu.se/kalender/symposium-om-psykisk-och-stressrelaterad-ohalsa_11757007/

Här kan ni lyssna på föreläsningarna som gavs under symposiet

27 augusti 2021: E-hälsa i Västerbotten 
Digitalt symposium om psykisk och stressrelaterad ohälsa. Årets symposium om psykisk och stressrelaterad ohälsa kommer att fokusera på E-hälsa. Vi tar med oss erfarenheter från det gångna året då digitaliseringen tagit stora kliv in i våra professionella liv. Tillsammans med inbjudna forskare och praktiker kommer vi föra diskussioner kring psykisk ohälsa, digitala lösningar och hur vi ska gå vidare framåt. Läs mer: https://www.umu.se/kalender/symposium-om-psykisk-ohalsa_10626167/

21 augusti 2020: Samarbeten kring psykisk och stressrelaterad ohälsa 
Presentationer av epidemiologiska studier från HUSS-projektet och pilot data för utvärderingen av sömn- och stress skolor. Huvudsyftet med symposiet var att diskutera utvecklingsmöjligheter och potentiella samarbeten inom området psykisk ohälsa. Läs mer: https://www.umu.se/kalender/natverkssymposium_9235617/

30 augusti 2019: Psykisk och stressrelaterad ohälsa 
Presentationer från Försäkringskassa, Region Västerbotten om pågående projekt på Hälsocentraler och aktuell E-hälsa. Presentation av aktuella studier från HUSS-gruppen vid institutionen för psykologi Umeå. Läs mer: https://www.umu.se/kalender/natverkssymposium-_8035742/

14-15 december 2016: Mötesplats psykologi
Presentationer av internationella, nationella och regionala arbeten kring psykisk hälsa och ohälsa utifrån ett brett perspektiv från neuropsykologi, primärvårds arbete, stressrehabilitering, organisations- och arbetslivspsykologi, Elevhälsa, Psykologförbund och forskning från Umeå Universitet. 

 

Senast uppdaterad: 2023-09-18