Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Symposier

Syftet med HUSS-symposierna är att öka samarbetsytan mellan centrala aktörer - praktiker och forskare - inom området psykisk och stressrelaterad ohälsa. Olika samhällsaktörer som har medverkat är Försäkringskassa, kommuner, Arbetsförmedling, Region Västerbotten, -Västernorrland, -Norrbotten, samt privata aktörer. Symposierna har varit gratis och tillgängliga för alla intresserade.

E-hälsa i Västerbotten

27 augusti 2021, kl 9-12 E-hälsa i Västerbotten 
Digitalt symposium om psykisk och stressrelaterad ohälsa. Årets symposium om psykisk och stressrelaterad ohälsa kommer att fokusera på E-hälsa. Vi tar med oss erfarenheter från det gångna året då digitaliseringen tagit stora kliv in i våra professionella liv. Tillsammans med inbjudna forskare och praktiker kommer vi föra diskussioner kring psykisk ohälsa, digitala lösningar och hur vi ska gå vidare framåt. 

Program och länk till digitalt möte i zoom kommer längre fram! 

Tidigare genomförda symposier

21 augusti 2020: Samarbeten kring psykisk och stressrelaterad ohälsa 
Presentationer av epidemiologiska studier från HUSS-projektet och pilot data för utvärderingen av sömn- och stress skolor. Huvudsyftet med symposiet var att diskutera utvecklingsmöjligheter och potentiella samarbeten inom området psykisk ohälsa. Läs mer: https://www.umu.se/kalender/natverkssymposium_9235617/

30 augusti 2019: Psykisk och stressrelaterad ohälsa 
Presentationer från Försäkringskassa, Region Västerbotten om pågående projekt på Hälsocentraler och aktuell E-hälsa. Presentation av aktuella studier från HUSS-gruppen vid institutionen för psykologi Umeå. Läs mer: https://www.umu.se/kalender/natverkssymposium-_8035742/

14-15 december 2016: Mötesplats psykologi
Presentationer av internationella, nationella och regionala arbeten kring psykisk hälsa och ohälsa utifrån ett brett perspektiv från neuropsykologi, primärvårds arbete, stressrehabilitering, organisations- och arbetslivspsykologi, Elevhälsa, Psykologförbund och forskning från Umeå Universitet.