"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Jenny Persson Lab

Forskargrupp Applicerar AI-teknologi för att utveckla skräddarsydd behandling riktad mot cancer metastaser.

Cancerspridning är en dödlig cancersjukdom, men det finns ingen befintlig effektiv behandling. Min forskning syftar till att förstå bakomliggande mekanismer som möjliggör att cancerceller sprids till vitala organ, vilket leder till dödlighet.

Vi applicerar artificiell intelligens (AI)-teknologi och maskininlärning för att identifiera och tillämpa nya biomarkörer för att predicera både risker och behandlingsresultat. Genetiska och epigenetiska förändringar i olika subtyper av cancerceller kommer att integreras med kliniska parametrar från individer, för att vidare utveckla AI-baserade modeller för att kunna skräddarsy behandling av dödlig cancersjukdom.

Läs mer på den engelska sidan.

Finansiär

EU REVERT Grant agreement ID: 848098, länk till: https://cordis.europa.eu/project/id/848098

Forskningsledare

Jenny Persson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 08 14

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Cancer

Externa finansiärer

Cancerfonden, Vetenskapsrådet, EU Horizon 2020 (H2020)

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-03-06