"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jenny Persson

Syftet med min forskning är att studera verkningsmekanismer av skräddarsydda läkemedel för att kunna effektivt behandla cancermetastaser. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Jenny Persson
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Cancerspridning är en viktig orsak till sjukdomsdödsfall i Sverige. När cancerceller spridit sig till olika vävnader i kroppen kan cancer växa snabbt till ett stadium där den ej kan botas. 

Målsättning

1. Definiera den funktionella påverkan av cancercellsspecifika faktorer och signalmolekyler från cancerceller och cancer-associerade celler vid cancerspridning och tillväxt i avlägsna organ.

2. Undersöka verkningsmekanismer av skräddarsydda läkemedel för att kunna effektivt behandla cancermetastaser.

Bakgrund

Mer än 90% av de cancerrelaterade dödsfallen är orsakas av cancerspridning och tillväxt i vitala organ. Bröstcancer, prostatacancer och melanom är benägna att utveckla skelettmetastaser, en av de mest dödliga sjukdomarna. Vid cancermetastaser är det oftast symtom-fri i början, men när cancerpatienter får smärtor i ryggen eller de vitala organ, då är det för sent eftersom det finns ingen effektiv behandling som rikta mot cancermetastaser. Således är cancermetastaser en ledande orsak till dödlighet och förblir en stor klinisk utmaning. Lung, lever, ben och benmärg är en rik källa med tillväxtfaktorer och är därför en attraktiv miljö för cancerceller.

Cancerceller som har fått nya genetiska förändringar i tumörspecifika faktorer och förändringen kan påverka negativt på tumör-värdmiljö. Det är emellertid fortfarande i stort sett okänt om detta tumöranpassande program som gör att cancerceller kan växa i sekundära organ. Ett annat problem är att tumörer har betydande molekylär heterogenitet och det finns inga pålitliga biomarkörer för att förutse vilka patienter som har hög risk för skelettmetastaser. Vidare finns inga skräddarsydda läkemedel som riktar sig mot cancercells felaktigheter för effektiv behandling av skelettmetastaser. Våra resultat kommer att översätta vår kunskap till effektiva behandlingar för cancerpatienter med metastasiska sjukdomar. Vi kommer att undersöka potentiella terapeutiska läkemedel för att rikta tumörspecifika faktorer och signaler för tumörmiljöer. Detta kommer att leda till utveckling av effektiv terapi för att förebygga och hämma cancercellstillväxt i sekundära organ.

Vi kommer att tillämpa högteknologiska teknologier, inklusive RNA-seg, kandidate genom-seq, och andra genomomsökande screening. Vår studie kommer att göra det möjligt att exakt identifiera och validera de cellfaktorer som kan skilja de dödliga prostatatumörer som kräver aggressiva multimodala terapier. Vi kommer också vidare att arbeta med att utveckla ny teknologi för "nano-partikel-konjugerade antikroppar" som känner igen cancerspecifika signalmolekyler i blodet för att kunna upptäcka cancerceller i ett tidigt stadium. Vi har redan vävnadsmicroarrays (TMAs), flera nya TMAs och kliniska information såsom sjukdomshistorier, cancerspridning, behandling och dödlighet kommer att användas i denna studie.

Karakterisering av nätverk associerat med PIP5K1α, PI3K / AKT, K-RAS och EGFR

Vi kommer att utföra nätverks- och bananalys för att identifiera proteiner och undersöka de viktigaste funktionella roller. Gen-ontologin, anrikningsanalys kommer att utföras för att identifiera nya faktorer som är relaterade till PIP5K1α, PI3K/ AKT, RAS och EGFR som de grundläggande elementen i tumörspecifika överlevnads- och tillväxtsignaler.

Prostate Cancer and Prostatic Diseases
Guo, Jinan; Gu, Liangyou; Johnson, Heather; et al.
Frontiers in Cell and Developmental Biology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 11
Metzler, Veronika M.; de Brot, Simone; Haigh, Daisy B.; et al.
Molecular Oncology
Flodbring Larsson, Per; Karlsson, Richard; Sarwar, Martuza; et al.
Cancers, MDPI 2022, Vol. 14, (20)
Haigh, Daisy B.; Woodcock, Corinne L.; Lothion-Roy, Jennifer; et al.
Frontiers in Endocrinology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Harris, Anna E.; Metzler, Veronika M.; Lothion-Roy, Jennifer; et al.
ACS Applied Nano Materials, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 5, (12) : 17592-17605
Jiang, Shan; Wang, Tianyan; Behren, Sandra; et al.
Cancers, MDPI 2022, Vol. 14, (8)
Johnson, Heather; El-Schich, Zahra; Amjad, Ali; et al.
Veterinary medicine and science, John Wiley & Sons 2022, Vol. 8, (1) : 110-120
Ryman-Tubb, Toby; Lothion-Roy, Jennifer H.; Metzler, Veronika M.; et al.
Cell Death and Disease, Springer Nature 2022, Vol. 13, (12)
Toh, Eric; Baryalai, Palwasha; Nadeem, Aftab; et al.
Frontiers in Cell and Developmental Biology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Wang, Tianyan; Sarwar, Martuza; Whitchurch, Jonathan B.; et al.
Applied Sciences, MDPI 2021, Vol. 11, (7)
El-Schich, Zahra; Zhang, Yuecheng; Göransson, Tommy; et al.
Clinical and translational medicine, John Wiley & Sons 2021, Vol. 11, (3)
Guo, Jinan; Johnson, Heather; Zhang, Xuhui; et al.
Frontiers in Medicine, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 8
Guo, Jinan; Zhang, Xuhui; Xia, Taolin; et al.
Molecular Oncology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 15, (4) : 968-986
Semenas, Julius; Wang, Tianyan; Khaja, Azharuddin Sajid Syed; et al.
Cancers, Vol. 13, (2)
Vadivel, Chella Krishna; Gluud, Maria; Torres-Rusillo, Sara; et al.
Cancers, MDPI 2020, Vol. 12, (5)
Gluud, Maria; Willerslev-Olsen, Andreas; Gjerdrum, Lise Mette Rahbek; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Gomzikova, M. O.; Aimaletdinov, A. M.; Bondar, O. V.; et al.
Frontiers in Cell and Developmental Biology, Swiss: Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8
Guo, Jinan; Liu, Dale; Zhang, Xuhui; et al.
BMC Medicine, BioMed Central 2020, Vol. 18
Johnson, Heather; Guo, Jinan; Xuhui, Zhang; et al.
Cancers, MDPI 2020, Vol. 12, (9)
Karlsson, Richard; Larsson, Per; Miftakhova, Regina R.; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2020, Vol. 146, (6) : 1686-1699
Larsson, Per; Khaja, Azharuddin Sajid Syed; Semenas, Julius; et al.
Oncoimmunology, Taylor & Francis 2019, Vol. 8, (11)
Blumel, Edda; Willerslev-Olsen, Andreas; Gluud, Maria; et al.
Cell Death and Disease, Nature Publishing Group 2019, Vol. 10
Hedblom, Andreas; Hejazi, Seyed M.; Canesin, Giacomo; et al.
Cancers, MDPI 2019, Vol. 11, (12)
Muthu, Magesh; Kumar, Ranjeet; Khaja, Azharuddin Sajid Syed; et al.
Oncogene, Nature Publishing Group 2019, Vol. 38, (3) : 375-389
Sarwar, Martuza; Khaja, Azharuddin Sajid Syed; Aleskandarany, Mohammed; et al.
Blood Advances, American Society of Hematology 2018, Vol. 2, (16) : 2115-2126
Buus, Terkild Brink; Willerslev-Olsen, Andreas; Fredholm, Simon; et al.
Communications Biology, Springer Nature Publishing AG 2018, Vol. 1
Dongre, Mitesh; Singh, Bhupender; Aung, Kyaw Min; et al.
Journal of Investigative Dermatology, Elsevier 2018, Vol. 138, (8) : 1805-1815
Fredholm, Simon; Willerslev-Olsen, Andreas; Met, Özcan; et al.
Anticancer Research, International Institute of Anticancer Research 2018, Vol. 38, (3) : 1471-1477
Guo, Jinan; Yang, Jianggen; Zhang, Xuhui; et al.
Molecular Medicine, Springer 2018, Vol. 24 : 1-13
Mandel, Anna; Larsson, Per; Sarwar, Martuza; et al.
Clinical Endocrinology, John Wiley & Sons 2017, Vol. 87, (5) : 557-565
Atiomo, William; Shafiee, Mohamad Nasir; Chapman, Caroline; et al.
Oncotarget, IMPACT JOURNALS LLC 2017, Vol. 8, (41) : 70496-70507
Gomzikova, Marina O.; Zhuravleva, Margarita N.; Miftakhova, Regina R.; et al.
Placenta, W B SAUNDERS CO LTD 2017, Vol. 56 : 79-85
Metzler, Veronika M.; de Brot, Simone; Robinson, Robert S.; et al.
Molecular Cancer, Vol. 16
Shah, Mansi; Cardenas, Ryan; Wang, Belinda; et al.
Journal of Investigative Dermatology, Elsevier 2016, Vol. 136, (4) : 866-869
Fredholm, Simon; Litvinov, Ivan V; Mongan, Nigel P; et al.
Tumor Biology, Springer 2016, Vol. 37, (7) : 8909-8916
Hao, Wende; Zhang, Xuhui; Xiu, Bingshui; et al.
Oncotarget, Vol. 7, (29) : 45730-45744
Lindahl, Lise M; Fredholm, Simon; Joseph, Claudine; et al.
Cancer Research, American Association for Cancer Research (AACR) 2016, Vol. 76, (8) : 2453-2464
Miftakhova, Regina R.; Hedblom, Andreas; Semenas, Julius; et al.
Oncotarget, Vol. 7, (39) : 63065-63081
Sarwar, Martuza; Semenas, Julius; Miftakhova, Regina; et al.
Tumor Biology, Springer 2016, Vol. 37, (8) : 10115-10122
Xiao, Kefeng; Guo, Jinan; Zhang, Xuhui; et al.
Endocrine-Related Cancer, Bioscientifica 2015, Vol. 22, (3) : R107-R123
de Brot, Simone; Ntekim, Atara; Cardenas, Ryan; et al.
Cell Cycle, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 14, (12) : 1948-1960
Miftakhova, Regina; Hedblom, Andreas; Batkiewicz, Leah; et al.
Oncotarget, Vol. 6, (32) : 33675-33688
Nemeth, Zsuzsanna; Li, Mailin; Csizmadia, Eva; et al.
Oncotarget, Impact Journals LLC 2015, Vol. 6, (34) : 35710-35725
Nilsson, Emeli M.; Laursen, Kristian B.; Whitchurch, Jonathan; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Jenny Persson Lab

Jag undervisa och ansvarar för kursmoment "Cancer" som är delmoment i Advance Biomedicine kurs i mastersprogram inom Biomedicine utbildning. 

Jag undervisa och är kursledare för "Tumor Biology" kurs och kurslabb i mastersprogram (15 hp). 

AI-teknologi – på frammarsch inom medicinen

Jenny Persson ser stora möjligheter för AI inom medicinsk forskning.

Medicinska fakultetens råd för AI och autonoma system

Rådet har i uppdrag att synliggöra och samordna AI-forskning vid fakulteten.

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

Över 50 års erfarenhet av forskning och utbildning och nästan 100 forskare arbetar inom AI. Få en överblick.