"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Tobias Sparrman

Jürgen Schleucher Lab

Forskargrupp Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.

Vi har ett biofysiskt angreppssätt för att studera dels proteiner och nukleinsyror och dels trädringar i relation till klimatförändringar.

Publikationen Deriving correlated climate and physiological signals from deuterium sotopomers in tree rings från Schleucher-gruppen har lyfts fram på "Faculty of 1000".

Biomolekylär funktion på molekylär skala 

Vi studerar nukleinsyrors och proteiners interna rörelser, för att etablera relationer till deras biologiska funktioner. Exempel är: Intakta ribosomers rörlighet (PNAS 2004, 10949); struktur och inre rörelser på en RNA-omvänd transkriptasbindningsställe (NAR 2002, 4803). Nya projekt rör Helicobacter-adhesiners funktioner, DNA- och RNA:s inre rörelser, och vikning av en RNA-termosensor.

Metodutvecklingen omfattar nya isotopmärkningssystem (NAR 2002, 1639) och nya NMR-experiment. ROESY-experimentet ger kvalitativt ny inblick i interna rörelser (JACS 2002, 5881), såsom interna rörelser av H,H-vektorer som används i strukturberäkningar och av intermolekylära kontakter.

Speglande av metabolisk reglering inducerar enzymisotopeffekter variabla fördelningar av stabila tunga isotoper bland icke-ekvivalenta intramolekylära positioner hos icke-symmetriska metaboliter. Vi mäter denna variation med NMR och kommer fram till metabolisk reglering.

Biomolekylär funktion på global skala

I förhållande till globala klimatförändringar tillämpar vi detta på deuterium i trädringar. Vi kan separera deuteriumsignaler från klimat och fysiologi och studera interaktioner mellan växter och klimat på tidsskalor från århundraden. Interaktioner mellan växter och klimat påverkar både framtida klimat- och jordbruksproduktivitet. Således är en förståelse av detta avgörande för klimatprognoser och anpassning till klimatförändringar.

 

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Molekylärbiologi och genetik
Växtlighetens upptag av koldioxid riskerar att minska

Den globala uppvärmningen kan bli ännu större när växternas upptag av koldioxid riskerar att minska.

Senast uppdaterad: 2023-12-07