"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Kristina Lejon

Forskargrupp Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes

I mitt forskningsprojekt undersöker vi rollen av en viss vit blodkropp, de antikroppsproducerande B lymfocyterna. Vi vet sedan tidigare att dessa celler inte reagerar normalt vid vaccination och planerar nu att fortsätta studera av vilken orsak detta sker. Immunsystemets alla celler, inklusive de vita blodkropparna, hålls i schack av varandra och med hjälp av ett flertal olika molekyler. För närvarande är vi särskilt intresserade av molekylen HSC70 i relation till B lymfocyternas funktion.

Vidare är vi intresserade av att studera på vilket sätt immunsystemet påverkas av fostertiden. Vi har tidigare studerat detta till en viss mån och funnit att B lymfocyterna hos NOD-musavkomman verkar påverkas beroende på vilken sort av mushona de befunnit sig i under fostertiden. Vi tycker att det är en särdeles intressant observation och vill nu fortsätta studera detta. Vi planerar därför att inplantera NOD-musembryon i livmodern hos en "vanlig - ickediabetisk" mussort. När dessa ungar sedan fötts och blivit vuxna kommer vi att jämföra hur deras immunsystem påverkats. Sista delen i den presenterade studien är också baserat på en tidigare studie vi gjort. Det är visat att både för barn som sedan utvecklar Typ 1 diabetes och i NOD musen så är metabolismen något förändrad lång tid innan sjukdomen bryter ut. Vi planerar nu att behandla NOD möss för att se om en påverkan på metabolismen tidigt i livet kan styra om sjukdomsutveckling till att inte längre leda till Typ 1 diabetes.

Forskning för ett ögonblick

Vetenskapslunch

Immunsystemets influencers påverkan på Typ 1 diabetes

Forskningsledare

Kristina Lejon
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 76

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Senast uppdaterad: 2022-11-04