"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Kristina Lejon

Forskargrupp Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes

Vi undersöker rollen av en viss vit blodkropp, de antikroppsproducerande B lymfocyterna i samband med utveckling av Typ 1 diabetes. Vi är intresserade av hur dessa bidrar till sjukdomens uppkomst. Immunsystemets alla celler, inklusive de vita blodkropparna, hålls i schack av varandra och med hjälp av ett flertal olika molekyler. Min forskning handlar om utveckling av Typ 1 diabetes och B cellers roll i detta i NOD-musen. För närvarande fokuserar vi på hur immunsystemet påverkas av fostertiden. Det är visat av andra forskare att denna tid kan vara avgörande för diabetesutveckling i NOD-musen och vi har funnit att B lymfocyterna hos NOD-musavkomman verkar påverkas beroende på vilken sort av mushona de befunnit sig i under fostertiden. Vi tycker att det är en särdeles intressant observation och arbetar med detaljerad karaktärisering av immunsystemet hos NOD-möss som vuxit upp i normala mushonor (B6).

Jag samarbetar också med ett antal forskare inom reumatologi där vi ffa fokuserar på celler och molekyler från immunsystemet och deras betydelse för utveckling av olika reumatologiska sjukdomar.

Forskning för ett ögonblick

Vetenskapslunch

Immunsystemets influencers påverkan på Typ 1 diabetes

Forskningsledare

Kristina Lejon
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 76

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Senast uppdaterad: 2024-02-22