Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Nedan följer en lista över aktuella forskningsprojekt.

SAMI-HET (2021>)

Detta är en befolkningsbaserad enkätstudie som sträcker sig över hela den registrerade samiska befolkningen i Sverige. SAMI-HET enkäten är baserad på samma frågor som den nationella Svensk Hälsa på Lika Villkor enkäten. Däremot, specifika frågesektioner som relaterar till den samiska befolkningen har lagts till så som tillgång till sjukvård, våld, diskriminering och rasism, och den samiska identiteten och språket. Totalt ingår 81 frågor i enkäten.

Olika individer och organisationer så som Sámiid Riikkasearvi, och Kunskapsnätverket för Samisk Hälsa har aktivt bidragit till att utforma de samiskt relaterade delarna.

Allt som allt deltog 3790 personer i enkäten (svarsgrad 40,2%) år 2021. En slutrapport av denna enkät ska vara färdig i mars 2022. Projektet är finansierat av svenska Folkhälsomyndigheten. Läs här för ytterligare information.

SAMI-REG (2021>)

Genom att använda registerdata försöker detta projekt att bevaka och utvärdera etniska ojämlikheter i tre huvudsakliga typ av kroniska sjukdomar: kardiovaskulära sjukdomar, cancer och mental ohälsa. Detta projekt är ett samarbete med SIMSAM-labbet vid Umeå Universitet och finansieras av svenska Folkhälsomyndigheten.

ARCTIC-COV (2021-2023)

Syftet med detta projekt är att implementera en tre-fas multifälts- fallstudie i varje enskild medlemsstat av det Arktiska Rådet (Kanada, Alaska, Danmark, Island, Norge, Sverige, Finland och Ryssland) för att utvärdera de positiva och negativa samhällseffekterna kopplade till COVID-19 pandemin i de arktiska samhällena. Detta arbete söker identifiera samhällsdrivna modeller och evidensbaserade, lovande praktiker och rekommendationer som kan hjälpa med att informera sammanhängande och koordinerade folkhälsogensvar och strategier relaterade till framtida folkhälsokriser i Arktisområdet. Detta projekt stödjs av Sustainable Development Working Group (SDWG) och Arktiska Rådet. Det internationella projektet är finansierat av medlemsstaterna i Arktiska Rådet.

SAMI-YOUT(H) (2022-2024)

Detta är ett samhällsbaserat deltagar- och forskningsprojekt tillsammans med den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. Målet med projektet är att i) förstå rollen och perspektiv som olika institutionella sakägare, nationellt och regionalt, har eller borde ha i att stödja hälsa och välbefinnande bland samiska ungdomar i Sverige; och ii) att undersöka prioritetsområden för hälsa och välbefinnande bland samiska ungdomar i Sverige. Kunskapen som genereras av detta projekt förväntas att bidra till att rama in en utvecklingskarta för insatser för hälsosamma livsvillkor bland samiska ungdomar i Sverige. Projektet finansieras av FORTE och är en del av Lancets serie ”Indigenous and First Nations adolescent health and wellbeing”.