"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Marie-Louise Hammarström Lab

Forskargrupp Vår grupp forskar om tjock- och ändtarmscancer och biomarkörer för prognos.

För några år sedan ändrade jag mitt forskningsfokus från studier av tarmens immunopatologi, som omfattade studier av inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki och tarmmikrobiota hos människa samt kolorektal cancer (CRC), till att endast omfatta CRC. Denna cancerform är den tredje vanligaste cancern i västvärlden och endast 50 procent av patienterna botas med nuvarande behandlingsmetoder. Orsaken till CRC är okänd och endast cirka 10 procent av fallen kan förklaras av genetiska faktorer som indikerar att miljöfaktorer, däribland sammansättningen av tarmmikrobiota, spelar en nyckelroll.

Kirurgi är den primära behandlingsmetoden och räddar många liv. En mycket signifikant fraktion av behandlade patienter dör emellertid av sjukdomen under 5-10 år efter operation. Den huvudsakliga vägen mot cancerdöd är att tumörceller lämnar tarmen via lymfkärlen och hamnar i de regionala lymfkörtlarna, där ytterligare urval av särskilt aggressiva kloner utvecklas med förmåga att lämna denna plats och slutligen hamna i perifera organ, huvudsakligen i levern, vilket orsakar metastaser som så småningom gör att patienten avlider. Detektion och karakterisering av tumörceller i lymfkörtlarna hos CRC-patienter är av särskild betydelse för framgångsrik behandling.

 Även om standardmetoden för detektion av tumörceller i lymfkörtlar är den enskilt viktigaste metoden för att fastställa patientöverlevnad är det en svag metod som missar cirka 30 procent av patienterna som ansetts vara tumörfria men som senare avlider på grund av CRC. Min forskargrupp har utvecklat ett lymfkörteltest för CRC baserat på utvalda biomarkörer. Det är ett mRNA-test som är överlägsen standardmetoden eftersom det kan analysera hela lymfkörtelvolymen och fastställa huruvida tumörcellerna är aggressiva eller relativt ofarliga. Detta kvantitativa RT-PCR-test, som heter ColonNode, tillverkas nu som produkt enbart för forskningsändamål av företaget HILOPROBE, som jag har utvecklat tillsammans med fyra andra grundare, Sten Hammarström, Lina Olsson, Gudrun Lindmark och Anne Israelsson. Företaget är i färd med CE-märkning av ColonOde för klinisk användning. Jag är övertygad om att den nya metoden kommer vara till stor nytta för klinikerna i val av lämplig behandling för dessa cancerpatienter som räddar liv.

 Vid forskningsslutet av detta projekt undersöker vi om ett kompletterande test för lymfkörtlar med fokus på immunsvaret mot tumören i körteln ytterligare kan förbättra tumördetektering och karakterisering. Vidare har vissa tarmbakteriearter beskrivits som riskfaktorer för CRC. Vi kommer att undersöka om en viss mikrobiell flora kan detekteras i lymfkörtlarna hos CRC-patienter.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi
Senast uppdaterad: 2024-07-12