"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Markus Carlborg lab

Forskargrupp Materialomvandling i högtemperaturprocesser med hjälp av materialografi och strukturidentifiering.

Jag arbetar med att ta fram ny kunskap om, och förståelse för materialomvandling i högtemperaturprocesser, främst med hjälp av materialografi och strukturidentifiering.

Introduktion av biobaserade istället för fossila bränslen innebär en förändring av askans sammansättning, vilket ändrar förutsättningarna för konstruktionsmaterial av sådana anläggningar. Eldfasta material anpassade för en viss typ av miljö riskerar därmed att prestera sämre med dom nya förutsättningarna. Genom att studera interaktionen mellan processämnen och eldfasta material kan vi identifiera risker och mekanismer för nedbrytning. Med den förståelsen kan materialval och processjusteringar minska behovet av service.

I ett samarbete med cement- och kalkindustrin hamnar inte bara konstruktionsmaterialen i fokus, utan även den tillverkade produkten som kommer i kontakt med askan riskerar att påverkas av en annan askkemi eller andra förändringar av värmeöverföringen. Karaktärisering av dessa material behövs då för att bättre kunna förutse och förstå eventuella förändringar av produktens kvalitet.

Forskningsledare

Markus Carlborg
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 60

Översikt

Forskningsområde

Energiteknik, Materialvetenskap
Senast uppdaterad: 2023-04-14