Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Matematisk ekologi

Många ekologiska och evolutionära problem handlar i grunden om förändringar av antalet individer. Det är ett viktigt skäl varför matematik är ett oundgängligt verktyg för en ekolog. Ett annat skäl är den enorma komplexitet som kännetecknar ekosystemens struktur och dynamik. I varje ekosystem finns det 100- eller 1000-tals arter som samspelar. Alla arter är olika och dessutom föränderliga - evolutionen stannar aldrig av! Genom att beskriva ekologiska och evolutionära processer med matematiska modeller kan vi studera och i någon mån förstå denna enorma komplexitet.