"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematisk ekologi

Många ekologiska och evolutionära problem handlar i grunden om förändringar av antalet individer. Det är ett viktigt skäl varför matematik är ett oundgängligt verktyg för en ekolog. Ett annat skäl är den enorma komplexitet som kännetecknar ekosystemens struktur och dynamik. I varje ekosystem finns det 100- eller 1000-tals arter som samspelar. Alla arter är olika och dessutom föränderliga - evolutionen stannar aldrig av! Genom att beskriva ekologiska och evolutionära processer med matematiska modeller kan vi studera och i någon mån förstå denna enorma komplexitet.

Kontaktperson

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi
Senast uppdaterad: 2021-01-21